REFLEX 2010

18. květen 2010

Projekt REFLEX 2010: Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu je centralizovaný rozvojový projekt, jehož hlavním řešitelem je Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Navazuje na obdobné mezinárodní projekty, které byly v oblasti výzkumu uplatnění absolventů vysokých škol realizovány v předchozích letech: projekt CHEERS proběhl ve 12 zemích (včetně ČR) již v letech 1997–1999, projekt REFLEX (Flexibilita odborníků ve společnosti znalostí: Nové požadavky na terciární vzdělávání v Evropě), který byl realizován v letech 2004–2007 v 15 evropských zemích (včetně ČR) a v Japonsku. Při inovaci a aktualizaci projektu REFLEX 2010 byly vedle zkušeností z předchozích projektů využity rovněž poslední poznatky z mezinárodních projektů HEGESCO (8 zemí jižní a východní Evropy) a PROFLEX (6 zemí Jižní Ameriky). Projekt REFLEX 2010 má i tentokrát mezinárodní návaznost, neboť obdobný projekt je právě realizován v Rakousku a v Německu; s oběma projekty jsou řešitelé v úzkém kontaktu. Do realizace projektu se promítá rovněž řešení individuálního projektu národního Q-RAM, v jehož rámci se připravuje národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělávání.

Šetření

Dotazník

Mezinárodní projekt REFLEX

REFLEX 2013

      REFLEX 2010: Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů - Zpráva 1

      REFLEX 2010: Tabulka - Zpráva 1

      RFLEX 2010: Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce - Zpráva 2

      REFLEX 2010: Tabulka - Zpráva 2

      REFLEX 2010: Současné zaměstnání absolventů - Zpráva 3

      REFLEX 2010: Tabulka - Zpráva 3

      REFLEX 2010: Kompetence absolventů - Zpráva 4

       REFLEX 2010: Tabulka - Zpráva 4

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5