Evropská unie

 

Ačkoliv je oblast vzdělávání ponechána v kompetenci jednotlivých států (Evropské unie), přesto existují významné aktivity, které napomáhají rozvoji vzdělávání v členských zemích. Do mnoha aktivit jsou začleněny i země, připravující se ke vstupu do Unie. O takových aktivitách budeme přinášet informace, především však z hlediska utváření vzdělávací politiky v evropském prostoru.

      CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training

      Committee on Culture and Education (Evropského parlamentu)

      CRELL - The Centre for Research on Lifelong Learning

      Direktorát pro vzdělávání a kulturu

      ETF - European Training Foundation

      Eurydice

      Eurostat

      Evropská komise

      Evropský parlament

      Evropský sociální fond

      Portál Evropské unie

      Rada Evropské unie

      Rada Evropy

      Vzdělávání v Evropské komisi

      Vzdělávání, mládež a kultura (Rada EU)

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5