REFLEX 2013

20. březen 2013

Nový projekt REFLEX 2013: Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu a hodnocení získaného vysokoškolského vzdělání navazuje na obdobné projekty z minulé doby: CHEERS (12 zemí včetně ČR, 1997–1999); REFLEX (16 evropských zemí včetně ČR a Japonsko, 2004–2007) a REFLEX 2010, který umožnil srovnání uplatnění absolventů veřejných vysokých škol v ČR a s využitím dřívějších projektů i některá mezinárodní srovnání. Šetření realizované v rámci projektu REFLEX 2013 se týká dvou cílových skupin. Hlavní skupinou jsou absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na veřejných, státních i soukromých vysokých školách do pěti let po získání diplomu (tedy absolventi z let 2008–2012). Druhou cílovou skupinou jsou pak jejich zaměstnavatelé. Sběr dat proběhne od poloviny dubna, v květnu a červnu 2013. Po zpracování databáze dostanou zúčastněné vysoké školy anonymní údaje za své absolventy. Během následujících měsíců budou provedeny základní rozbory a analýzy a první výsledky výzkumu budou k dispozici již na konci roku 2013, další pak v průběhu roku 2014.

Projekt pomůže odpovědět na některé základní otázky:

• Máme nedostatek nebo nadbytek vysokoškoláků?

• Odpovídá jejich oborová struktura požadavkům pracovního trhu?

• Jaké kompetence absolventi mají (a k čemu jim jsou) a jaké jim naopak chybí?

• Jsou absolventi připraveni a hodnotí dosažené vzdělání tak, jak to předpokládají vysoké školy?

• Je to z hlediska vysokých škol v souladu se strategiemi jejich rozvoje?

• Jaké dlouhodobé důsledky pro trh práce bude mít současný vývoj vysokého školství v ČR?

• V čem je situace našich absolventů podobná a v čem se liší od jiných evropských zemí?

• Jaká doporučení lze adresovat vládě, vysokým školám, zaměstnavatelům a absolventům?

Klasifikace v dotazníku

Dotazník zahrnuje také otázky na povolání respondenta a jeho rodičů. K tomu je využita klasifikace CZ-ISCO (na mezinárodním poli nazývaná ISCO-08), která s účinností od 1. ledna 2011 v České republice nahradila rozšířenou Klasifikaci zaměstnání KZAM-R. V dotazníku jsou použity čtyři úrovně této klasifikace. Pro snadnější nalezení hledaného povolání a volbu prvních čtyř úrovní je zde ke stažení také úplná verze klasifikace CZ-ISOC (tj. 5 úrovní).

Monitorovací zprávy o průběhu řešení projektu

REFLEX 2013 - MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Související informace

Mezinárodní projekt REFLEX

REFLEX 2010

Ke stažení:

      Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO.xlsx

      Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO (4. úrovně).pdf

      Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO (5. úrovní).pdf

      REFLEX 2013. Lidové noviny 2013-12-17.pdf

      REFLEX 2013. Hospodářské noviny 2013-12-19.pdf

      REFLEX 2013. Prezentace 2013-12-06.pdf

      REFLEX 2013. Právo 2014-01-17.pdf

      REFLEX 2013. MF DNES 2014-02-04.pdf

       Reflexe vzdělání a uplatnění absolventů. Výsledky šetření REFLEX 2013.pdf

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5