Nezaměstnaní absolventi VŠ

 

Terciární vzdělání přináší svým držitelům nezpochybnitelnou výhodu na trhu práce – absolventi vysokých škol a vyšších odborných škol mnohem snáze nalézají práci a míra jejich nezaměstnanosti je výrazně nižší než míra nezaměstnanosti osob s nižším vzděláním. Přesto však existují rozdíly v nezaměstnanosti absolventů různých oborů a různých škol. Do těchto rozdílů se promítají různé vlivy, které škola nemůže ovlivnit, jako je např. odlišná úroveň regionálních trhů práce, na které absolventi vstupují. Přesto zkoumání rozdílů v nezaměstnanosti absolventů vysokých škol stojí za pozornost, neboť částečně odráží i rozdílnou úroveň a kvalitu škol a vzdělávání, kterým absolventi prošli. Nezaměstnanost tak představuje faktor, který má co říct jak školám samotným, tak uchazečům o studium na vysokých školách, a důležitým faktorem je rovněž pro státní správu, která celý systém terciárního vzdělávání řídí a monitoruje.

Účelem databáze o nezaměstnaných vysokoškolácích je zprostředkovat rozmanitým cílovým skupinám svobodný přístup k informacím o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých fakult a vysokých škol.

K dispozici jsou údaje o nezaměstnanosti konkrétních vysokých škol, resp. fakult. Můžete zjistit, kolik nezaměstnaných a absolventů měla Vámi sledovaná škola nebo fakulta v uplynulém období, kolik z nich dále pokračovalo ve studiu na vysoké škole a kolik z nich bylo registrováno na úřadech práce a jaká je jejich míra neúspěšnosti při vstupu na trh práce (ekvivalent míry nezaměstnanosti). Dovíte se také, v kterých regionech jsou absolventi kterých škol nezaměstnaní – s tím je pak svázán výpočet standardizovaných měr charakterizujících nezaměstnanost u jednotlivých vysokých škol a fakult, v nichž se promítá různý stav trhu práce v regionech, kde absolventi na pracovní trh vstupují. V definici údajů a ukazatelů naleznete jejich popis a způsoby jejich výpočtů. Podle vlastního výběru pak můžete srovnávat různé vysoké školy a fakulty, srovnání zobrazit v tabulkách nebo grafech a pro další vlastní případnou práci můžete data exportovat do excelovské tabulky.

V případě jakýchkoli námětů pro zlepšení práce s databází budeme rádi, když nám je napíšete.

VSTUP DO DATABÁZE

Zprávu o stavu a vývoji zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol na celostátní úrovni, ale především na úrovni jednotlivých vysokých škol a fakult si můžete stáhnout níže. Obsahuje analýzu data o počtech absolventů, počtech absolventů dále pokračujících ve studiu na vysoké škole a počtech nezaměstnaných absolventů. V druhé části této zprávy je popsána tvorba databáze, práce s původními údaji, provedení nezbytných změna úprav a především popis finální podoby databáze.

Zpět na Zaměstnatelnost absolventů vysokých škol

Ke stažení:

      Nezaměstnaní vysokoškoláci 2007

      Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů VŠ na pracovním trhu 2006

      Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů VŠ 2008 (shrnutí)

      Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů VŠ 2009

      Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů VŠ 2010

      Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů VŠ 2011

      Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů VŠ 2013

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5