Dotazník REFLEX 2010

19. květen 2010

Dotazník zjišťuje dosažené vzdělání na terciární i sekundární úrovni. Respondenti hodnotí různé aspekty vysokoškolského studia, jako je například studijní nabídka a podmínky studia, kvalita vyučujících nebo vztah studia a uplatnění v praxi; absolventi hodnotí také získané znalosti, dovednosti, způsobilosti. Dále se vyjadřují k etapě přechodu ze školy na pracovní trh, tj. jak získali zaměstnání nebo jak rychle začali po škole pracovat. Popisují svoji situaci v prvním zaměstnání: například jaký typ pracovní smlouvy získali, jaká byla jejich smluvní a skutečná pracovní doba, jaký byl plat, zda pracovali na místě odpovídajícím jejich vzdělání a nakolik byly využity v práci jejich znalosti a dovednosti. V další části se zjišťuje profesní historie absolventů, tj. například jestli a jak dlouho byli nezaměstnaní, u kolika zaměstnavatelů pracovali. Obdobně jako u prvního zaměstnání absolventi hodnotí svoji současnou pracovní pozici, kolik času tráví zaměstnáním, jaký je jejich příjem z hlavního zaměstnání a z jiných činností, vyjadřují se k některým charakteristikám svého zaměstnavatele a opět hodnotí, jak je práce náročná, zda nabyté vzdělání odpovídá vykonávané práci. Specifická část šetření se týká kompetencí (tj. znalostí, dovedností, schopností, způsobilostí); na jedné straně hodnotí absolventi jejich vlastní úroveň a na druhé straně jaká úroveň je vyžadována v současném zaměstnání. Následující část zjišťuje hodnotové postoje k různým charakteristikám práce, což je zároveň konfrontováno z hlediska současné pracovní pozice.

Zpět na REFLEX 2010

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5