Terciární vzdělávání

 

SVP se zabývá celkovou situací a postavením terciárního/vysokoškolského vzdělání na pracovním trhu České republiky a dalších vyspělých zemí z hlediska ekonomické aktivity a zaměstnanosti/nezaměstnanosti, mzdové úrovně, zastoupení v jednotlivých ekonomických odvětvích a profesních skupinách, poptávky po terciárním vzdělání ze strany zaměstnavatelů apod. (Vysokoškoláci na trhu práce). SVP přitom vedle domácích zdrojů vychází z projektu OECD „Tertiary Education Review“, který v České republice v letech 2005–2006 zajišťuje Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ), z databází OECD a Eurostat a navazuje na činnost CEDEFOP Skills Network, kterého je členem. Poptávku a nabídku terciárního vzdělání na pracovním trhu řeší rovněž část projektu „Kvalifikační potřeby trhu práce“, který SVP v letech 2006–2007 zpracovává jako subdodávku pro projekt ESF „VIP Kariéra: Vzdělávání – Informace – Poradenství“, řešený Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV).

Nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělání

Srovnání českých veřejných vysokých škol

Mezinárodní žebříčky VŠ

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5