Mezinárodní projekt REFLEX

 

Evropa – stejně jako další rozvinuté země světa – kráčí ke společnosti znalostí a pro ekonomiku i společnost je proto efektivní systém terciárního vzdělávání stále důležitější. Uvedené tendence se odrážejí v požadavcích na absolventy vysokých škol, o nichž se předpokládá, že ve společnosti obsadí klíčové pozice. Vysokoškolští odborníci potřebují získat, udržet si a dále rozvíjet nejen vysoce specializované odborné znalosti a dovednosti vyžadované po kvalifikovaných profesionálech, ale zároveň se u nich velmi často očekává dostatečná pružnost a přizpůsobivost (funkční flexibilita a adaptabilita) – schopnost a ochota přijímat změny a výzvy v oblastech, které nemusí být bezprostředně spjaty s obory a vzdělávacími programy, které vystudovali. Stále více se od nich požaduje rovněž samostatnost, inovační a tvůrčí přístup k řešení problémů a dobré zvládání managementu znalostí. Již téměř za standard se pokládá schopnost řídit týmy a pracovat v nich. Společnost znalostí vyžaduje nový druh vysokoškolsky vzdělaného pracovníka: flexibilního odborníka.

Proto byl připraven a v letech 2004–2007 je na evropské úrovni realizován výzkumný projekt „Flexibilita odborníků ve společnosti znalostí: Nové požadavky na terciární vzdělávání v Evropě“, známý pod zkratkou REFLEX.

Oficiální informace o mezinárodním projektu REFLEX lze nalézt ZDE.

Účast na projektu REFLEX

Cíle projektu REFLEX

Nástroje projektu REFLEX

Kalendář projektu REFLEX

Projekt REFLEX navazuje na projekt CHEERS

Výstupy projektu REFLEX

Projekt REFLEX 2006 v ČR

REFLEX 2010

REFLEX 2013

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5