Co je SVP?

 

Středisko vzdělávací politiky je pracovištěm Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od svého založení v roce 1994 se zaměřuje na tři hlavní oblasti:

• Řešení projektů výzkumného i aplikovaného charakteru, vytváření vlastní poznatkové základny a její předávání a zveřejňování v odborné i širší veřejnosti.

• Formulování základních východisek a cílů vzdělávací politiky a návrh konkrétních strategií a postupů.

• Soustavné sledování aktivit OECD, Evropské komise a dalších významných mezinárodních organizací v oblasti školství, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, šíření a využívání výsledků jejich práce v České republice.

Cílem činnosti SVP je poznání celkového vztahu vzdělávání a společnosti, jeho zasazení do širšího rámce vývoje ekonomiky a společnosti i definování nových požadavků, které se kladou na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů vůbec. SVP usiluje o vzájemné propojování vývoje v jednotlivých oblastech a o vyhodnocování stavu a vývoje českého školství v národním i v mezinárodním kontextu. Ve své činnosti SVP využívá spolupráce s širokým okruhem odborných institucí a expertů.

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5