Šetření REFLEX 2010

19. květen 2010

Šetření realizované v rámci projektu REFLEX 2010 se týká několika desítek tisíc absolventů bakalářských a magisterských vzdělávacích programů (v mezinárodní klasifikaci programů ISCED 5A) z let 2005–2006, tedy 4–5 let po získání diplomu. Sběr dat od absolventů veřejných, státních i soukromých vysokých škol proběhne v květnu a červnu 2010 (realizuje agentura Median). První výsledky z výzkumu zaměstnatelnosti a uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce a jejich hodnocení vysokoškolského studia budou k dispozici již na konci roku 2010, další rozbory a analýzy pak v průběhu roku 2011.

Zpět na REFLEX 2010

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5