Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol

4. čtvrtletí 2011

SVP v průběhu roku 2011 zpracovalo studii, která se věnuje problematice demografického vývoje v ČR do roku 2020, jeho vztahu k podílu poprvé zapsaných do všech druhů terciárního vzdělávání (veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, vyšší odborné školy a vyšší ročníky konzervatoří), projekci počtu studentů a studií zapsaných v prvních letech studia (nově zapsaná studia) veřejných vysokých škol a následnému odhadu celkového počtu studentů a studií ve všech letech studia na veřejných vysokých školách v ČR v desetiletém horizontu. Studie přirozeně navazuje na předchozí analýzy vývoje vysokého školství, ale současně zpracovává nejnovější informace a údaje; tam, kde je to možné a účelné, zasazuje projekci vysokého školství v České republice také do srovnávací (především evropské) perspektivy.

      Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol (2011).doc

REFLEX 2010: Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

13. září 2011

SVP připravilo druhou ze čtyř zpráv, které obsahují průřez hlavních výsledků ze šetření Reflex 2010: Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu. V tomto druhém dílu lze najít část, která se zabývá přechodem absolventů ze školy na trh práce a jejich uplatněním v první práci. Konkrétně se věnuje tomu, jak škola připravila absolventy pro budoucnost, způsobům a délce hledání první práce a rozličným charakteristikám uplatnění v první práci, jako jsou kvalifikační náročnost, příjem, jistota a shoda oboru a úrovně vzdělání a zaměstnání.

Stáhnout si můžete také tabulku ve formátu xls, která zahrnuje všechny analyzované ukazatele pro zúčastněné školy s dostatečným počtem respondentů a pro oborové skupiny a typy studia.

      REFLEX 2010: Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

       REFLEX 2010: Tabulka - Zpráva 2

REFLEX 2010: Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů

18. duben 2011

SVP připravilo první ze čtyř zpráv, které budou obsahovat průřez hlavních výsledků ze šetření REFLEX 2010: Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu. V tomto prvním dílu lze najít vedle základních informací o průběhu šetření REFLEX 2010 také tématickou část, která se zabývá tím, jak absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, studijní nabídku a podmínky studia, kvalitu učitelů a kvalitu absolvované fakulty.

Stáhnout si můžete také tabulku ve formátu xls, která zahrnuje všechny analyzované ukazatele pro zúčastněné školy s dostatečným počtem respondentů a pro oborové skupiny a typy studia.

      REFLEX 2010: Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů

      REFLEX 2010: Tabulka - Zpráva 1

Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2010

7. únor 2011

SVP jako každoročně připravilo analytickou zprávu za rok 2010. Zpráva pojednává o vývoji zaměstnatelnosti, kvalifikační náročnosti a pracovních příjmech vysokoškoláků v ČR a v zahraničí. Rozebírá také dopady ekonomické krize na uplatnění absolventů vysokých škol v letech 2009 a 2010. Obsahuje mimo jiné informace o zaměstnatelnosti absolventů jednotlivých veřejných i soukromých vysokých škol a fakult v ČR a zahrnuje již i nejnovější údaje o nezaměstnanosti absolventů k 30.4.2010.

Na začátku roku 2010 se informace z ní objevily také v tématických redakčních článcích některých celostátních deníků (LN, HN). Obsáhlejší informace ze zprávy SVP byly publikovány v Lidových novinách z 25.1.2011 a z 5.2.2011.

      Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů VŠ 2010

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5