Uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce

30. říjen 2009

Expertíza byla v 1. verzi připravena již na zářijové a ve 2. verzi pak na listopadové jednání pracovní skupiny pro přípravu DZ VŠ 2011–2015 na MŠMT. Na základě došlých připomínek a požadavků ze strany MŠMT nebo členů pracovní skupiny pro přípravu DZ VŠ 2011–2015 připravilo SVP PedF UK finální verzi expertízy. Její závěry se objevily v textu DZ VŠ.

      Uplatnění absolventů VŠ - EXPERTÍZA

Financování terciárního vzdělávání

26. říjen 2009

Expertíza byla v 1. verzi připravena již na zářijové a ve 2. verzi pak na listopadové jednání pracovní skupiny pro přípravu DZ VŠ 2011–2015 na MŠMT. Na základě došlých připomínek a požadavků ze strany MŠMT nebo členů pracovní skupiny pro přípravu DZ VŠ 2011–2015 připravilo SVP PedF UK finální verzi expertízy. Její závěry se objevily v textu DZ VŠ.

      Financování terciárního vzdělávání - EXPERTÍZA

Nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělání v České republice a v Evropě

26. říjen 2009

Expertíza byla připravena na listopadové jednání pracovní skupiny pro přípravu DZ VŠ 2011–2015 na MŠMT. Na základě došlých připomínek a požadavků ze strany MŠMT a členů pracovní skupiny pro přípravu DZ VŠ 2011–2015 připravilo SVP PedF UK finální verzi expertízy. Její závěry se objevily v textu DZ VŠ.

      Nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělání - EXPERTÍZA

Kolik máme vysokoškoláků?

2. červen 2009

Expertíza na téma expanze terciárního vzdělávání v ČR ve vývojovém a srovnávacím pohledu byla připravena na červnové jednání pracovní skupiny pro přípravu DZ VŠ 2011–2015 na MŠMT. Mírně upravená verze vyšla rovněž jako článek v časopisu AULA 2/2009. Také díky tomu vyvolala expertíza na vysokých školách poměrně značnou odezvu. Na základě došlých připomínek a požadavků ze strany MŠMT nebo členů pracovní skupiny pro přípravu DZ VŠ 2011–2015 připravilo SVP PedF UK finální verzi expertízy. Její závěry se objevily v textu DZ VŠ.

      Kolik máme vysokoškoláků - EXPERTÍZA

Who is more equal? Access to Tertiary Education in Europe

14. květen 2009

V rámci řešení projektu „Nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělání v Evropě“ („Inequalities in Access to Tertiary Education in Europe“), zaměřeného na zjišťování vývoje a úrovně těchto nerovností, vydalo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze publikaci s názvem:

Who is more equal? Access to Tertiary Education in Europe

Perspektivy vysokého školství

6. březen 2009

Úplná verze rozhovoru s Janem Kouckým, ředitelem Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který vychází v pondělí 9. března 2009 v Lidových novinách (příloha Akademie):

      Cesta ke zvýšení kvality českého vysokého školství

Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2008

27. leden 2009

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze publikovalo novou výroční zprávu o postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu v roce 2008. Pojednává o vývoji v mezinárodním kontextu zemí OECD a EU, v rámci České republiky i z hlediska jednotlivých škol a fakult. Zabývá se zaměstnatelností absolventů, kvalifikační náročností jejich práce a mzdovou úrovní vysokoškoláků. Shrnutí hlavních poznatků a závěrů studie lze otevřít v přiloženém souboru.

      Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů VŠ 2008 (shrnutí)

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5