Publikace projektu Kvalita II

12. prosinec 2008

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze řešilo v letech 2007–2008 projekt „Kvalita II“ v rámci Operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů“, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Výstupy projektu mají různou formu a podobu. Jednou z nich je řada pěti publikací vydávaných Pedagogickou fakultou UK v Praze v druhé polovině roku 2008. Jedná se o tituly, které v širokém autorském týmu vznikaly především v posledním roce řešení projektu, tedy od podzimu roku 2007 do podzimu roku 2008.

Publikace jsou ke stažení ZDE.

Semináře projektu KVALITA II

1. září 2008

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádalo ve spolupráci s MŠMT ve dnech 23. a 26. září 2008 v Praze semináře při příležitosti dokončování projektu OP RLZ "Kvalita II". Šlo o dvě závěrečné veřejné akce v rámci projektu Kvalita II, které navázaly na předcházející prezentace výsledků projektu, například během členské konference Stálá konference asociací ve vzdělávání SKAV 11. září v Praze nebo semináře Unie školských asociací CZESHA 16. a 17. září v Telči.

Během závěrečných seminářů byl jejich účastníkům představen průběh celého projektu Kvalita II a některé vybrané výsledky a závěry ze všech tří hlavních aktivit projektu:

1. Hodnocení výsledků vzdělávání a přidaná hodnota: žáci, školy, zřizovatelé a stát

2. Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR 2000–2007: cíle, témata a postup

3. Uplatnění absolventů škol na pracovním trhu v roce 2007–2008

Semináře tak navázaly na obdobné akce, které se již během ledna 2008 konaly v Praze a v Brně.

Prezentace ze seminářů jsou ke stažení zde.

Další výstupy projektu Kvalita II mají písemnou nebo elektronickou podobu a budou rozesílány resp. budou k dispozici na stránkách SVP ve výstupech projektu během října 2008.

Jedná se o především následující studie:

• Kvalita škol a hodnocení výsledků vzdělávání

• Evaluace, situace učitelů a vývoj středního školství v ČR (obsahuje první tři “krajské moduly“)

• Počty žáků, finanční zabezpečení škol a uplatnění absolventů v krajích ČR (obsahuje další trojici “krajských modulů“)

• Kvalifikační požadavky na vzdělání v krajích ČR (obsahuje sedmý “krajský modul“)

• Přechod absolventů škol ze vzdělávání na pracovní trh: vývoj a srovnání

Samostatný osmý krajský modul je prezentován pouze v elektronické verzi a obsahuje aktualizovanou (s posledními skutečnými údaji k 1. lednu 2008) demografickou projekci obyvatelstva podle jednotek věku pro Českou republiku a pro všech 14 krajů do roku 2020. Demografická projekce bude přístupná na stejné adrese.

Případní zájemci mohou o tištěnou podobu uvedených publikací požádat na adrese martin.lepic@pedf.cuni.cz.

Kulatý stůl

21. červen 2008

Středisko vzdělávací politiky se jako každý třetí čtvrtek v měsíci podílelo na pořádání tradičního Kulatého stolu, tentokrát na téma uplatnění absolventů. Jan Koucký a Martin Zelenka prezentovali výsledky analýz SVP.

Prezentace jsou ke stažení zde:

      Kulatý stůl - Uplatnění absolventů_Koucký

      Kulatý stůl - Uplatnění absolventů_Zelenka

Education, Equity & Social Justice Conference

20. červen 2008

V rámci mezinárodní konference pořádané Pedagogickou fakultou u příležitosti 660. výročí založení Univerzity Karlovy, konané ve dnech 16. až 18. června, prezentovalo SVP výsledky své studie Who is more equal? Access to European Tertiary Education During Last Fifty Years.

Ke stažení zde:

      Who is more equal? - prezentace

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5