REFLEX v České republice

 

Úloha vysokých škol v ekonomice znalostí i problematika uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu nabývají na značném významu nejen v České republice, ale i v ostatních vyspělých zemích EU či OECD. Proto je v letech 2004–2007 realizován mezinárodní výzkumný projekt „Flexibilita odborníků ve společnosti znalostí: Nové požadavky na terciární vzdělávání v Evropě“, známý pod zkratkou REFLEX. Projekt REFLEX přímo navazuje na obdobný projekt CHEERS, který proběhl ve 12 zemích (včetně ČR) již v letech 1997–1999.

Projektu Reflex se účastní 13 zemí EU/OECD (Česká republika, Finsko, Francie, Itálie, Japonsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko a Velká Británie) prostřednictvím univerzit a dalších výzkumných institucí, které pod vedením ústavu ROA na Maastrichtské univerzitě vytvořily společné konsorcium. V České republice je řešitelem projektu tým složený se zástupců Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK (SVP PedF UK), Centra pro studium vysokého školství (CSVŠ) a agentury UNIVERSITAS.

Projekt REFLEX používá různé výzkumné nástroje, mezi nimi také dotazníkové šetření absolventů vysokých škol, kteří již několik let působí v praxi. A právě dotazníkové šetření mezi absolventy vysokých škol z let 2001 a 2002 v České republice probíhá v první polovině roku 2006.

Kalendář projektu REFLEX

Výstupy projektu REFLEX

Zpět na Zaměstnatelnost absolventů VŠ

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5