Projekt REFLEX navazuje na projekt CHEERS

 

Podstatnou předností projektu REFLEX je, že přímo navazuje na projekt CHEERS, který proběhl v podobné skladbě 12 zemí (včetně ČR) již v letech 1998–2000, přičemž v každé zemi bylo dotazováno okolo 3 tisíc absolventů VŠ z roku 1994. Celkově tedy více než 40 tisíc absolventů odpovědělo na otázky zaměřené na jejich socioekonomického zázemí, studijní historii, přechod ze školy do zaměstnání, první zaměstnání, vztah studia a zaměstnání, jejich spokojenost s prací a také na jejich zpětné hodnocení studia. Hlavním cílem tohoto projektu bylo analyzovat současný vývoj vztahu mezi terciárním vzděláváním a světem práce v Evropě: nové technologické požadavky, nové pracovní náplně s ohledem na expanzi terciárního vzdělávání, nezaměstnanost a další problémy se zaměstnaností, vztah mezi uplatněním vzdělání a regionem, rostou role sociálně orientovaných a motivačních kompetencí a konečně propojování evropských pracovních trhů pro terciárně vzdělané.

Je zřejmé, že oblasti zájmu projektu REFLEX se příliš nezměnily a tedy výsledky obou těchto projektů budou z větší části navzájem porovnatelné. Dotazník projektu CHEERS prošel jistým vývojem, otázky jsou tedy přeformulovány, ale klíčové oblasti zájmu jsou identické. Srovnání umožní ukázat vývoj a změny, které se v České republice a v ostatních zúčastněných zemích v oblasti terciárního vzdělávání a uplatnění absolventů odehrály v průběhu posledního desetiletí:

• v požadavcích absolventů na zaměstnavatele a zaměstnavatelů na absolventy;

• v situaci na trhu práce absolventů vysokých škol;

• v pojetí a hodnocení studia na jednotlivých školách a v různých oborech vzdělávání.

Zpět na REFLEX

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5