Aktivita 3: „Uplatnění absolventů škol na trhu práce a jejich hodnocení dosaženého vzdělání“

 

Koncepce a cíle

Problematika přechodu ze školy do zaměstnání se řadí mezi klíčová témata současného sociálního výzkumu a politického zájmu. Úroveň dosaženého vzdělání se stává stále důležitějším faktorem mající vliv na profesní kariéru. Výzkumy ukazují, že přímý vliv faktorů, jako je příslušnost k společenská třídě, národnosti či pohlaví na ekonomický a společenský úspěch, je stále slabší. Jejich vliv sice zůstává významný, ale stále více je zprostředkováván úspěchem ve vzdělání. Měnící se ekonomické a společenské podmínky – informační a komunikační technologie, globalizace ekonomické aktivity, vyšší osobní zodpovědnost a autonomie ve všech aspektech života – dávají znalostem a dovednostem stále ústřednější roli při dosahování ekonomického úspěchu jak jednotlivců, tak celé země.

Přechod ze školy do zaměstnání je jedním z nejtěžších přechodů v lidském životě. Obavy vyvolává zejména vysoká nezaměstnanost mezi mládeží. Nezaměstnanost absolventů škol je výrazně ovlivněna celkovou ekonomickou situací v zemi, celkovou nezaměstnaností, stavem nabídky volných pracovních míst a stavem mezi poptávkou a nabídkou po pracovních silách. Zároveň je ovlivněna i vzdělanostní a oborovou strukturou absolventů škol.

Je proto důležité zajistit, aby se přechod mezi školou a zaměstnáním stal pevnou základnou jak pro vstup na trh práce, tak i pro celoživotní učení. Ke zlepšení postavení mladých lidí na trhu práce je třeba ideálně skloubit sociální politiku, politiku zaměstnanosti a politiku vzdělávací. Rozhodnutí na těchto úrovních však musí stát na pevných základech důkladné analýzy celé problematiky. Právě proto hlavním cílem aktivity „Uplatnění absolventů škol na trhu práce a jejich hodnocení dosaženého vzdělání“ je komplexní rozpracování a zanalyzování problematiky přechodu absolventů škol na trh práce, jejich uplatnění a zhodnocení dosaženého vzdělání. Závěry a doporučení, jež z této analýzy vyplynou, by měly významně přispět ke zlepšení postavení absolventů škol na trhu práce v České republice.

Obsah a postup řešení

Zpět na KVALITA II

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5