Aktivita 1: „Evaluace vybraných základních a středních škol“

 

Koncepce a cíle

Cílem této aktivity je propojení různých způsobů evaluace výsledků vzdělávání na úrovni základních a středních škol, rozbor jejich vztahů a na základě rozsáhlých analýz připravená doporučení pro další postup vnitřního i vnějšího hodnocení škol. Aktivita využívá tradiční i nově zaváděné nástroje hodnocení výsledků vzdělávání a konfrontuje navzájem jejich dosažené výsledky.

Bezprostředním cílem této aktivity je propojovat různé způsoby hodnocení a získat lepší poznání jejich účinnosti, dlouhodobě však jde o odkrytí hlubších vztahů, o získání lepšího poznání vlivu jednotlivých faktorů na vzdělávací výsledky a o lepší porozumění pojmu kvalita školy. Dostupné nástroje a formy hodnocení se liší pro základní i střední školy, aktivita bude proto řešena ve dvou částech:

1. Při evaluaci základních škol budou propojeny tři existující způsoby hodnocení – výstupy ČŠI (jako jsou výsledky inspekčních návštěv v rámci tématické inspekce), výzkum OECD PISAnové nástroje, které připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CZVV) v rámci projektu Kvalita I.

Evaluace základních škol si klade tyto výchozí otázky.

Obsah a postup řešení evaluace ZŠ

2. Evaluace středních škol (především oborů s maturitní zkouškou) bude propojovat čtyři odlišné způsoby hodnocení – výsledky programu Maturita nanečisto (MANA), úspěšnost absolventů při přijímacím řízení do terciárního vzdělávání a při vstupu do zaměstnánívýstupy ČŠI.

Evaluace středních škol si klade tyto hlavní výchozí otázky.

Obsah a postup řešení evaluace SŠ

Zpět na KVALITA II

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání




Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5