Obsah projektu KVALITA II

 

Evaluace vzdělávacího systému a jeho částí (podle krajů, sektorů, typů školy)

• Národní šetření

• Evaluace vybraných základních a středních škol

• Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR

• Uplatnění absolventů škol na trhu práce a jejich hodnocení dosaženého

vzdělání

Podpůrné systémy

• Prezentace a diseminace pro různé cílové skupiny

• Zapojení odborné i širší veřejnosti, PR, média

Zpět na KVALITA II

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5