Cíle projektu KVALITA II

 

Cílem je zajištění kvality a efektivity vzdělávání na základě vytváření evaluačního prostředí na základě národních šetření propojováním různých informačních zdrojů, vytvářením následných analýz a doporučení. Záměrem je realizovat národní šetření, která poskytnou mj. základním, středním školám a lokálním autoritám dostatek aktuálních informací a analýzy vedoucí ke zlepšení práce škol a k tvorbě regionální školské politiky tzn. ke stanovení vývoje vzdělávání a školství v krajích a dále k uplatnění absolventů škol na trhu práce.

Zpět na KVALITA II

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5