Analýza uplatnění absolventů podle VŠPS

 

Následující studie analyzuje uplatnění absolventů škol na trhu práce jak v České republice tak ve vybraných zemích EU. Analýzy situace v ČR jsou prováděny na datech z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), situace ve vybraných zemích EU je analyzována na datech Labour Force Survey (LFS). Při analýzách je nejprve kladen důraz na celkový vývoj počtu zaměstnaných osob s terciárním vzděláním v ČR v komparaci s vybranými zeměmi EU. V textu jsou rovněž pojmenovány a analyzovány vlivy, které se podílí na alokaci osob s terciárním vzděláním do jednotlivých odvětví české ekonomiky. Další části textu se detailně věnuje vývoji v posledních 11-ti letech i současné situaci v členění do 23 odvětvových a 29 profesních skupin. V každé části je znovu provedena komparace vývoje a současného stavu v ČR a průměrem vybraných zemích EU. Rovněž je v nich analyzována situace v jednotlivých evropských zemích v porovnání s ČR.

Nedílnou součástí této analýzy je i webovská aplikace – rovněž ke stažení níže. V kapitole 4 tohoto textu se čtenář dozví jak aplikaci obsluhovat. Aplikace obsahuje rozsáhlý datový soubor VŠPS (tedy pouze data za ČR). Pomocí aplikace si každý uživatel může vyhledat právě ta data, která ho aktuálně zajímají. Analýzy předkládané v této zprávě tak lze brát do jisté míry jako úvodní inspiraci pro další analytickou činnost pro každého zájemce.

Zpět na Zaměstnatelnost absolventů vysokých škol

Ke stažení:

      Analýza uplatnění absolventů podle VŠPS

      VŠPS - Datový soubor s aplikací pro výstupy.zip

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5