Srovnání veřejných vysokých škol v ČR 2012

17. únor 2013

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (SVP PedF UK) dokončilo novou studii:

Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012

Již podruhé (první srovnání bylo zveřejněno v roce 2010) se tak SVP PedF UK inspirovalo některými mezinárodními a zahraničními projekty i zkušenostmi a vytvořilo profily 26 českých veřejných vysokých škol a 138 jejich fakult.

Nové srovnání vychází z analýz několika desítek ukazatelů o každé veřejné vysoké škole a fakultě v ČR za roky 2010 a 2011 a týká se šesti základních funkcí: studijní, mezinárodní, výzkumné/umělecké, podnikatelské, regionální a celoživotní.

      Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012

Srovnání veřejných vysokých škol v ČR 2010

4. březen 2010

SVP s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připravilo expertizní studii o typologii veřejných vysokých škol v České republice. Studie představuje nejvýznamnější mezinárodní žebříčky vysokých škol, věnuje se jejich metodice, přednostem a nedostatkům. Popisuje postavení českých vysokých škol v rámci těchto žebříčků a s tím související celkové postavení českého vysokého školství.

Typologie vysokých škol, při jejímž vytváření SVP navázalo na zahraničních inspirace (především nizozemský CHEPS a německý CHE), ukazuje 6 základních funkcí vysokých škol: studijní, mezinárodní, výzkumnou, podnikatelskou, regionální a celoživotní. Podle těchto funkcí je hodnoceno všech 26 českých veřejných vysokých škol. Zkrácená verze materiálu SVP rozšířená navíc o hodnocení a srovnání 136 fakult veřejných vysokých škol byla publikována ve dvou vydáních přílohy Akademie Lidových novin z 16.2. a 23.2.2010.

      Akademie LN 16.2.2010

      Akademie LN 23.2.2010

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5