Cross Ranking 2018: Souhrnné hodnocení vysokých škol a vysokoškolských systémů ve světě

17. duben 2019

Cross Ranking (CR) je nová iniciativa a zároveň nový přístup k hodnocení vysokoškolských institucí ve světě. Iniciativa je reakcí na potřebu korektního zohledňování silných a slabých stránek vysokoškolských institucí nejen ve vědeckých a výzkumných činnostech a její základní myšlenkou je propojení dostupných údajů z nejvýznamnějších světových žebříčků s cílem získat podstatně bohatší a komplexnější informace.

Realizované hodnocení vychází z údajů zveřejňovaných každoročně v rámci třech nejprestižních a nejvíce uznávaných světových žebříčcích vysokých škol – ARWU, QS a THE. Při výběru bylo zohledněno, že uvedené žebříčky mají vysokou reputaci v akademické obci, nejdelší historii, jsou transparentní, zveřejňují poměrně podrobně svou metodologii, uvádějí zdroje dat, komunikují s uživateli žebříčků o svých výsledcích a metodologii a permanentně usilují o zdokonalování žebříčku.

      Cross Ranking 2018 (EN).pdf

Nový žebříček vysokých škol U-Multirank

10. červen 2014

Dlouho očekáváné výsledky nového evropského multidimenzionálního hodnocení vysokých škol, o němž se mluví a píše již nejméně tři roky, s názvem U-Multirank, byly poprvé zveřejněny 13. května 2014 na tiskové konferenci v Bruselu.

U-Multirank v současné době hodnotí více než 850 vysokoškolských institucí ze 74 zemí podle 31 ukazatelů zařazených do pěti dimenzí: teaching and learning, research performance, international orientation, knowledge transfer, regional engagement.

Neuvádí jedno celkové skóre vysoké školy, ale nechává volbu a důležitost ukazatelů na každém uživateli. Nejedná se tedy o klasický žebříček (jak ostatně také sami autoři opakovaně zdůrazňují), ale spíše o nástroj pro srovnávání vysokých škol, jehož cílem je transparentním způsobem ukázat velkou různorodost vysokoškolských institucí.

Podrobnější rozbor vyšel v internetovém monitoringu SVP dne 10.6.2014:

Nový žebříček vysokých škol U-Multirank

U21 Ranking of National Higher Education Systems 2014

5. červen 2014

Sdružení výzkumných univerzit U21 (The leading global network of research universities for the 21st century, Universitas 21) zveřejnilo 15. května 2014 v pořadí již třetí světový žebříček, který nesrovnává jednotlivé vysoké školy, ale celé vysokoškolské systémy (U21 Ranking of National Higher Education Systems). Jeho cílem je upozornit na význam, který má pro vysoké školy vytváření silného národního prostředí, umožňující efektivně přispívat k ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu rozvoji země, poskytovat vysoce kvalitní vzdělávání a pomáhat vysokým školám také v soutěži o potenciální zahraniční studenty.

Žebříček U21 byl poprvé zveřejněn v roce 2012 jako reakce na diskuse o potřebě přesunout pozornost od žebříčků nejlepších světových vysokých škol také k celým vysokoškolským systémům. Přes některé změny v metodologii se jeho výsledky příliš neliší od vydání žebříčku z let 2012 a 2013. Česká republika se ve srovnání s rokem 2013 posunula v celkovém hodnocení o jednu pozici níže a umístila se stejně jako v roce 2012 na 26. místě.

Podrobnější rozbor vyšel v internetovém monitoringu SVP dne 5.6.2014:

Nejlepší vysokoškolské systémy 2014

IREG-7 Conference: Employability and Academic Rankings

3. červen 2014

Ve dnech 14. až 16. května 2014 proběhla v Londýně konference s názvem IREG-7 Conference: Employability and Academic Rankings – Reflections and Impacts. Jednalo se v pořadí již o sedmou konferenci mezinárodní neziskové asociace s názvem IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (zkráceně IREG Observatory), sdružující organizace sestavující žebříčky vysokých škol, ale také univerzity a další instituce, které mají zájem na zlepšování kvality žebříčků a kvality vysokých škol obecně. Hlavním tématem letošní konference byl vztah žebříčků vysokých škol a zaměstnatelnosti jejich absolventů.

Konference se zároveň konala na začátku půlročního období, které trvá od května do října, kdy jsou zveřejňovány přední světové vysokoškolské žebříčky. Nejprve byly 13. května zveřejněny první výsledky evropského projektu U-Multirank, vzápětí 15. května spatřil světlo světa žebříček vysokoškolských systémů Universitas 21 (U21). Následovat bude SCImago (v červenci), ARWU (v srpnu), QS (v září) a THE (v říjnu).

Podrobnější článek o konferenci vyšel v internetovém monitoringu SVP dne 3.6.2014:

Sezóna vysokoškolských žebříčků zahájena

Žebříčky vysokých škol se proměňují a jejich vliv sílí

29. duben 2014

Vliv žebříčků na vývoj vysokého školství ve světě se v posledních letech výrazně zvýšil, a proto je důležitá reflexe nejen výsledků jednotlivých škol a zemí, ale také konkrétních dopadů žebříčků na vysokoškolskou politiku a vysokoškolské systémy. Avšak nejen to. Pro budoucnost vysokého školství je třeba sledovat také velice dynamický a inovativní vývoj celého rychle se proměňujícího globálního kontextu hodnocení kvality vysokých škol. V této souvislosti je významný zcela nový počin odborného časopisu European Journal of Education, který své celé první letošní číslo věnoval těmto otázkám.

Zajímavý je především příspěvek známé kritičky žebříčků vysokých škol irské profesorky Ellen Hazelkorn, který byl zpracován pro internetový monitoring SVP, kde vyšel 29.4.2014:

Žebříčky vysokých škol se proměňují a jejich vliv sílí

U21 Ranking of National Higher Education Systems 2013

29. květen 2013

Již podruhé vydává sdružení výzkumných univerzit U21 (The leading global network of research universities for the 21st century, Universitas 21) žebříček nikoli jednotlivých vysokých škol, ale celých vysokoškolských systémů (U21 Ranking of National Higher Education Systems).

Žebříček připravil na základě nových údajů tým pracovníků Institutu aplikovaného ekonomického a sociálního výzkumu australské Univerzity v Melbourne vedený mezinárodně respektovanými profesory Simonem Marginsonem a Rossem Williamsem. Porovnali 22 ukazatelů vysokoškolských systémů v 50 zemích světa. Letošní výsledky se jen trochu liší od těch loňských. Česká republika se ocitla opět uprostřed hodnocených zemí na 25. místě. Oproti roku 2012 si o jednu pozici polepšila.

Podrobnější rozbor vyšel v internetovém monitoringu SVP dne 29.5.2013:

Nejlepší vysokoškolské systémy 2013

U21 Ranking of National Higher Education Systems 2012

18. květen 2012

Celosvětové mezinárodní sdružení Universitas 21 (založené v roce 1997 a v současnosti sdružující 23 předních výzkumných univerzit z 15 zemí) zveřejnilo 11. května 2012 nové hodnocení vysokoškolských systémů, které na rozdíl od tradičních žebříčků nehodnotí nejlepší instituce, ale nejlepší národní vysokoškolské systémy (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2012).

Ve zprávě zpracované týmem z Melbournské univerzity, který vedl profesor Ross Williams, jsou zveřejněny výsledky 48 zemí a teritorií z celého světa, jež jsou hodnoceny ve čtyřech dimenzích pomocí dvaceti ukazatelů. Mezi hodnocenými zeměmi je i Česká republika, která se umístila na 26. místě žebříčku. Přes některé metodologické výhrady lze zveřejněnou zprávu považovat za inspirativní a potřebný vstup do nepříliš rozvinuté diskuse o kvalitě vysokoškolských systémů.

Podrobnější rozbor vyšel v internetovém monitoringu SVP dne 18.5.2012:

Nejlepší vysokoškolské systémy 2012

Nenechme se deprimovat žebříčky

3. duben 2012

V posledních letech se v médiích i v odborných publikacích ve světě, ale i u nás, stále častěji objevují různé mezinárodní žebříčky hodnotící a srovnávající úroveň a kvalitu jednotlivých vysokých škol. Je to přirozený důsledek globalizačních procesů, které vysokoškolské soustavy jednotlivých zemí postupně propojují do celosvětového komplexu, a s nimi spojeného růstu konkurence na celosvětovém „vysokoškolském trhu“.

Vedle počtu žebříčků roste také jejich význam a rychle se zdokonalují jejich metodologie. O všech lze samozřejmě podrobné informace nalézt na internetu. Jejich výsledky však není možné bezmyšlenkovitě přebírat, protože obsahují celou řadu oprávněně kritizovaných nedostatků, které se do výsledků jednotlivých vysokých škol samozřejmě promítají. Neškodí tedy podívat se také na méně viditelnou tvář žebříčků a na způsoby, jak jsou vytvářeny.

Podrobnější rozbor, zpracovaný pracovníky SVP PedF UK, vyšel v příloze Akademie Lidových novin ze dne 3.4.2012:

      LN Akademie 3.4.2012

Srovnání veřejných vysokých škol v ČR 2012

17. únor 2012

SVP PedF UK dokončilo novou studii: Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012. Již podruhé (první srovnání bylo zveřejněno v roce 2010) se tak SVP PedF UK inspirovalo některými mezinárodními a zahraničními projekty i zkušenostmi a vytvořilo profily 26 českých veřejných vysokých škol a 138 jejich fakult. Nové srovnání vychází z analýz několika desítek ukazatelů o každé veřejné vysoké škole a fakultě v ČR za roky 2010 a 2011 a týká se šesti základních funkcí: studijní, mezinárodní, výzkumné/umělecké, podnikatelské, regionální a celoživotní.

      Srovnání VVŠ ČR 2012 - SVP PedF UK 2012-02-15.pdf

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5