Uplatnění absolventů

 

Vztahy sekundárního (středoškolského) i terciárního (vysokoškolského a vyššího odborného) vzdělávání a pracovního trhu procházejí velice dynamickým vývojem, který je ovlivňován na jedné straně strukturálními a technologickými změnami doprovázenými proměnami složitosti a obsahu práce a s tím souvisejícím rozvojem kvalifikačních potřeb. Na straně druhé však do nich zasahují rovněž rychle se zvyšující účast mladých lidí na terciárním vzdělávání a s jistým zpožděním rostoucí počty absolventů, ale také další strukturální, obsahové a kvalitativní změny, které probíhají v celém sektoru terciárního vzdělávání.

Středisko vzdělávací politiky (SVP) se uvedenou problematikou zabývá dlouhodobě a řeší ji v řadě konkrétních projektů. Zaměřuje se především na rozbory postavení terciárního vzdělávání na pracovním trhu, na analýzy a projekce jeho potřeb (nabídky a poptávky) a na přechod absolventů ze vzdělávání do zaměstnání a jejich uplatnění na trhu práce. Přístup SVP k řešení uvedené problematiky je charakteristický propojováním různých teoretických konceptů i empirických zdrojů informací a dat z České republiky i ze zahraničí.

Nezaměstnaní absolventi VŠ

REFLEX 2006

REFLEX 2010

REFLEX 2013

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5