Projekt OECD: „Development of Value-added models in Education systems“

 

Informace o historii a počátku projektu

Projekt byl iniciován Norskem a diskutován ve Vzdělávacím výboru OECD 6.-7.4. 2005 se zaměřením na přidanou hodnotu na školní úrovni vzdělávání. Společné zasedání Vzdělávacího výboru a Řídící rady Centra pro vzdělávací výzkum a inovace dne 8.11.2005 potvrdilo politickou relevanci a důležitost mezinárodní spolupráce v otázkách přidané hodnoty ve vzdělávání, která se uskuteční v rámci INES (Education Indicators Programme). Společné zasedání 28.3.2006 diskutovalo návrh projektu, který byl dopracován a zemím poslán v květnu 2006. Doprovodný expertní podklad byl připraven Henry Braunem.

V současné době se k projektu přidalo 13 zemí: Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie Norsko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, USA, Velká Británie

Obsah a cíle projektu

Prostřednictvím vytvoření skupiny expertů bude vypracován přehled přístupů k určování přidané hodnoty ve vzdělávání, s nimiž existují zkušenosti v zúčastněných zemích.

Budou identifikovány možnosti a omezení současných modelů a metod tak, aby bylo možné provést analýzy technických a politických problémů, jež je nutné překonat, aby bylo možné vyprodukovat co nejpřesnější způsoby měření přidané hodnoty.

Dalším cílem je rovněž analyzovat důsledky rozvoje modelů k měření přidané hodnoty na rozvoj školy i vzdělávacího systému.

Dále pak identifikovat kritéria pro výstupy modelů přidané hodnoty, které by umožňovaly ve středně až dlouhodobém výhledu srovnání mezi zeměmi.

Hlavní výstupy projektu

Nejdůležitějším výstupem celého projektu bude syntetická studie připravená expertní skupinou. Bude zahrnovat :

• celkový pohled na přidanou hodnotu ve vzdělávání

• definice přidané hodnoty

• souhrnný pohled na modely přidané hodnoty, včetně statistické dimenze jejich popisu

• analýzu výhod a nevýhod jednotlivých modelů

• popis požadovaných standardů a pravidel při návrhu modelů přidané hodnoty

• analýzu potřebných dat pro tyto modely

• pohled na možnosti mezinárodních indikátorů přidané hodnoty, které by bylo možné budovat ve střednědobém výhledu

Zpět na PŘIDANÁ HODNOTA

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5