Evaluace ve vzdělávání

 

SVP se zabývá evaluací jako celkem, jako systémem a detailněji některými vybranými oblastmi. K tomu jsou vztaženy i oba projekty, které se evaluace týkají:

Přidaná hodnota ve vzdělávání zkoumá možnosti, které tento koncept skýtá pro školy a pro vzdělávací systém.

Projekt Kvalita II, řešený v rámci programu ESF, se zabývá třemi vybranými oblastmi: možnostmi evaluace a přístupy v případě konkrétních vybraných škol; vybranými aspekty krajského školství a uplatněním absolventů škol na pracovním trhu.

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5