Kvalifikační potřeby trhu práce

 

Středisko vzdělávací politiky vytváří v oblasti analýz a projekce kvalifikačních potřeb trhu práce každoročně několik výstupů. Spolupracuje na českých i mezinárodních projektech.

Informaci o vývoji na trhu práce v ČR a jeho další projekci vývoje vytvořilo v minulosti SVP PedF UK v rámci projektu KONTAKT vypsaného MŠMT. Podobnou oblast řešilo také pro Národní ústav odborného vzdělávání v průběhu první části projektu Vzdělávání – Informace – Poradenství (VIP Kariéra), který probíhal v letech 2005–2008 a také ve druhé části VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy. Výstupy z tohoto projektu jsou z roku 2011 a 2012. Středisko vzdělávací politiky také dlouhodobě spolupracuje a připravuje analýzy a projekce pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výstupy v roce 2013 pro něj připravilo v rámci projektu Vysokoškolské systémy a instituce – trendy vývoje a společenské souvislosti; Potřeba vysokoškoláků na pracovním trhu: analýza a projekce 2000–2022.

Ze spolupráce se zahraničními institucemi to je především zapojení do mezinárodních projektů vypsaných Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (European Centre for the Development of Vocational Training, CEDEFOP). V letech 2009–2012 se jednalo o projekt Forecasting sklil supply and demand in Europe, na který pro roky 2013–2016 navazuje projekt Mid-term skills supply and demand forecast. Hlavním řešitelem obou uvedených projektů je Institute for employment research, University of Warwick.

      2008_Vývoj kvalifikačních požadavků na pracovním trhu v ČR a v zahraničí.pdf

      2011_Metodologie srovnávací analýzy vývoje 1995-2010 a projekce 2010-2020 odvětvových, profesních a kvalifikačních vzdělanostních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU.pdf

      2012_Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU.pdf

      2012_Analýza vývoje a projekce odvětvových struktur pracovních míst zapracované poznámky.pdf

      2012_Best practices in forecasting labour demand in Europe.pdf

      2012_Country case study Czech Republic.pdf

      2012_Kvalifikacní potřeby trhu práce.pdf

      2012_Case study Comparing US and Cedefop projections.pdf

      2012_Occupational Skills Profiles_Methodology and application_Contribution to the concept, structure and qualification of skill needs in Europe.pdf

      2013_Analyza a projekce dopadu ekonomickeho vyvoje do kvalifikacnich pozadavku trhu prace v CR v letech 2000-2020.pdf

      2013_Analyza a projekce reprodukce dospele populace a pracovni sily.pdf

      2013_Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání_analýzy a projekce 2000-2020.pdf

      2013_Occupational Skills Profile_Country specific OSP for the Czech Republic and related documentation for 2013 Country workbooks.pdf

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5