O PROJEKTU  DATA  
TABULKY    MAPY
POPTÁVKA    NABÍDKA    MÍRA NAPLNĚNÍ POPTÁVKY    DALŠÍ UKAZATELE

Deklarovaná poptávka

Počet podaných přihlášek ke studiu na vysoké škole.

Realizovaná poptávka

Počet podaných přihlášek ke studiu na vysoké škole, k jejichž přijímacímu řízení se uchazeči dostavili, plus počet přihlášek bez přijímacího řízení.

Výběr výstupu
Primární agregace
Sekundární agregace
Rok
Věk
Věkové skupiny
Počet let od maturity
Druh vysoké školy
Typ studijního programu
Forma studijního programu
VŠ/FA
Státní příslušnost
Kraj (uchazeč)
Kraj (fakulta)
Kraj (VŠ)
Obor vzdělání (KKOV 1. úroveň)
Obor vzdělání (KKOV 2. úroveň)
Uchazeči
Cizinci