O PROJEKTU  DATA  
TABULKY    MAPY
POPTÁVKA    NABÍDKA    MÍRA NAPLNĚNÍ POPTÁVKY    DALŠÍ UKAZATELE

Deklarovaná nabídka

Počet nabízených studijních míst, na něž byli uchazeči přijati.

Realizovaná nabídka

Počet nabízených studijních míst, na něž byli uchazeči nejen přijati, ale i zapsáni.

Výběr výstupu
Primární agregace
Sekundární agregace
Rok
Věk
Věkové skupiny
Počet let od maturity
Druh vysoké školy
Typ studijního programu
Forma studijního programu
VŠ/FA
Státní příslušnost
Kraj (uchazeč)
Kraj (fakulta)
Kraj (VŠ)
Obor vzdělání (KKOV 1. úroveň)
Obor vzdělání (KKOV 2. úroveň)
Uchazeči
Cizinci