O PROJEKTU  DATA  
TABULKY    MAPY
POPTÁVKA    NABÍDKA    MÍRA NAPLNĚNÍ POPTÁVKY    DALŠÍ UKAZATELE

Míra naplnění poptávky

Podíl realizované nabídky (počet nabízených studijních míst, na něž byli uchazeči nejen přijati, ale i zapsáni) a realizované poptávky (počet podaných přihlášek ke studiu na vysoké škole, k jejichž přijímacímu řízení se uchazeči dostavili, plus počet přihlášek bez přijímacího řízení).

Primární agregace
Sekundární agregace
Rok
Věk
Věkové skupiny
Počet let od maturity
Druh vysoké školy
Typ studijního programu
Forma studijního programu
VŠ/FA
Státní příslušnost
Kraj (uchazeč)
Kraj (fakulta)
Kraj (VŠ)
Obor vzdělání (KKOV 1. úroveň)
Obor vzdělání (KKOV 2. úroveň)
Uchazeči
Cizinci