O PROJEKTU  DATA  
TABULKY    MAPY
POPTÁVKA    NABÍDKA    REGIONÁLNÍ MÍRA    VĚK UCHAZEČŮ

Deklarovaná poptávka

Počet podaných přihlášek ke studiu na vysoké škole.

Realizovaná poptávka

Počet podaných přihlášek ke studiu na vysoké škole, k jejichž přijímacímu řízení se uchazeči dostavili, plus počet přihlášek bez přijímacího řízení.

Rok
Výběr výstupu
Druh vysoké školy
Typ studijního programu
Forma studijního programu
Obor vzdělání (KKOV 1. úroveň)
Uchazeči