O PROJEKTU  DATA  
TABULKY    MAPY
POPTÁVKA    NABÍDKA    MÍRA NAPLNĚNÍ POPTÁVKY    DALŠÍ UKAZATELE

Průměrný věk uchazečů

Aritmetický průměr hodnot věku uchazečů o studium na vysoké škole. Věk uchazeče je konstruován jako rozdíl mezi rokem podání přihlášky ke studiu na vysoké škole a rokem narození uchazeče.

Průměrný počet let od maturity

Aritmetický průměr hodnot vyjadřujících délku doby mezi konáním maturitní zkoušky uchazeče a podáním přihlášky ke studiu na vysoké škole. Délka této doby je konstruována jako rozdíl mezi rokem podání přihlášky ke studiu na vysoké škole a rokem konání maturitní zkoušky.

Výběr výstupu
Primární agregace
Sekundární agregace
Rok
Věk
Věkové skupiny
Počet let od maturity
Druh vysoké školy
Typ studijního programu
Forma studijního programu
VŠ/FA
Státní příslušnost
Kraj (uchazeč)
Kraj (fakulta)
Kraj (VŠ)
Obor vzdělání (KKOV 1. úroveň)
Obor vzdělání (KKOV 2. úroveň)
Uchazeči
Cizinci