O APLIKACI  PROFILY OBORŮ  KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY MÍST  SKUPINY ODVĚTVÍ  SKUPINY POVOLÁNÍ  PROJEKCE  
Zde je ukázána struktura nejčastějších oborů studia v jednotlivých skupinách povolání. Uvedeny jsou obory studia s podílem alespoň 5 % na dané skupině povolání. Pro definici skupin povolání je použita třetí úroveň Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO.Vyberte hlavní skupinu povolání:

ISCO 0-Zaměstnanci v ozbrojených silách
ISCO 1-Zákonodárci a řídící pracovníci
ISCO 2-Specialisté
ISCO 3-Techničtí a odborní pracovníci
ISCO 4-Úředníci
ISCO 5-Pracovníci ve službách a prodeji
ISCO 6-Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
ISCO 7-Řemeslníci a opraváři
ISCO 8-Obsluha strojů a zařízení, montéři
ISCO 9-Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

ISCO 0-Zaměstnanci v ozbrojených silách

ISCO 011-Generálové a důstojníci v ozbrojených silách
ISCO 021-Poddůstojníci v ozbrojených silách
ISCO 031-Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 1-Zákonodárci a řídící pracovníci

ISCO 111-Zákonodárci a nejvyšší úředníci veřejné správy, politických a zájmových organizací
ISCO 112-Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)
ISCO 121-Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností
ISCO 122-Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností
ISCO 131-Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a v oblasti životního prostředí
ISCO 132-Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech
ISCO 133-Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
ISCO 134-Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, v sociálních a jiných oblastech
ISCO 141-Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb
ISCO 142-Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě
ISCO 143-Ostatní řídící pracovníci

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 2-Specialisté

ISCO 211-Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech
ISCO 212-Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
ISCO 213-Specialisté v biologických a příbuzných oborech
ISCO 214-Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech
ISCO 215-Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací
ISCO 216-Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci
ISCO 221-Lékaři (kromě zubních lékařů)
ISCO 222-Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací
ISCO 224-Nelékařští praktici
ISCO 225-Veterinární lékaři
ISCO 226-Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví
ISCO 231-Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách
ISCO 232-Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání
ISCO 233-Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol
ISCO 234-Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy
ISCO 235-Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání
ISCO 241-Specialisté v oblasti financí
ISCO 242-Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení
ISCO 243-Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností
ISCO 251-Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací
ISCO 252-Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí
ISCO 261-Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech
ISCO 262-Specialisté v knihovnách, archivech a v příbuzných oblastech
ISCO 263-Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech
ISCO 264-Spisovatelé, novináři a jazykovědci
ISCO 265-Výkonní umělci a příbuzní specialisté

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 3-Techničtí a odborní pracovníci

ISCO 311-Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech
ISCO 312-Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví
ISCO 313-Operátoři velínů
ISCO 314-Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech
ISCO 315-Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy
ISCO 321-Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a laboranti
ISCO 322-Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace
ISCO 323-Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny
ISCO 324-Veterinární technici a asistenti
ISCO 325-Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví
ISCO 331-Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech
ISCO 332-Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři
ISCO 333-Zprostředkovatelé služeb
ISCO 334-Odborní administrativní pracovníci a asistenti
ISCO 335-Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací
ISCO 341-Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a církevní
ISCO 342-Odborní pracovníci v oblasti sportu a fitness
ISCO 343-Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři
ISCO 351-Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií a příbuzní pracovníci
ISCO 352-Technici v oblasti telekomunikací a vysílání

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 4-Úředníci

ISCO 411-Všeobecní administrativní pracovníci
ISCO 412-Sekretáři (všeobecní)
ISCO 413-Pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů
ISCO 421-Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech
ISCO 422-Pracovníci informačních služeb
ISCO 431-Úředníci pro zpracování číselných údajů
ISCO 432-Úředníci v logistice
ISCO 441-Ostatní úředníci

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 5-Pracovníci ve službách a prodeji

ISCO 511-Obslužní pracovníci, průvodčí v osobní dopravě a průvodci v cestovním ruchu
ISCO 512-Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři
ISCO 513-Číšníci, servírky a barmani
ISCO 514-Kadeřníci, kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech
ISCO 515-Provozní pracovníci
ISCO 516-Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb
ISCO 521-Stánkoví a pouliční prodavači potravin
ISCO 522-Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách
ISCO 523-Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek
ISCO 524-Ostatní pracovníci v oblasti prodeje
ISCO 531-Pracovníci péče o děti, asistenti pedagogů
ISCO 532-Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti
ISCO 541-Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 6-Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

ISCO 611-Zahradníci a pěstitelé
ISCO 612-Chovatelé zvířat pro trh
ISCO 613-Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství
ISCO 621-Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech
ISCO 622-Kvalifikovaní pracovníci v rybářství a myslivosti
ISCO 631-Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě
ISCO 632-Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě
ISCO 633-Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství
ISCO 634-Rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 7-Řemeslníci a opraváři

ISCO 711-Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby
ISCO 712-Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb
ISCO 713-Malíři a příbuzní pracovníci, pracovníci povrchového čištění budov
ISCO 721-Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci
ISCO 722-Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci
ISCO 723-Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)
ISCO 731-Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel
ISCO 732-Pracovníci polygrafie
ISCO 741-Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení
ISCO 742-Mechanici a opraváři elektronických přístrojů a komunikačních technologií
ISCO 751-Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci
ISCO 752-Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci
ISCO 753-Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech
ISCO 754-Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 8-Obsluha strojů a zařízení, montéři

ISCO 811-Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin
ISCO 812-Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
ISCO 813-Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu a na výrobu fotografických materiálů
ISCO 814-Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru
ISCO 815-Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků
ISCO 816-Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků
ISCO 817-Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru
ISCO 818-Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení
ISCO 821-Montážní dělníci výrobků a zařízení
ISCO 831-Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků
ISCO 832-Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních)
ISCO 833-Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají
ISCO 834-Obsluha pojízdných zařízení
ISCO 835-Pracovníci lodní posádky

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 9-Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

ISCO 911-Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech
ISCO 912-Pracovníci pro ruční mytí vozidel, oken, praní prádla a příbuzní pracovníci
ISCO 921-Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
ISCO 931-Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví
ISCO 932-Pomocní pracovníci ve výrobě
ISCO 933-Pomocní pracovníci v dopravě a skladování
ISCO 941-Pomocní pracovníci při přípravě jídla
ISCO 951-Pracovníci pouličního poskytování služeb
ISCO 952-Pouliční prodejci (kromě potravin)
ISCO 961-Pracovníci s odpady
ISCO 962-Ostatní pomocní pracovníci

Zpět na výběr skupiny povolání


ISCO 011-Generálové a důstojníci v ozbrojených silách

81,8 % Vojsko a obrana
9,4 % Přepravní služby a spoje

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 021-Poddůstojníci v ozbrojených silách

24,4 % Vojsko a obrana
15,1 % Management a správa
12,7 % Elektrotechnika a energetika
12,3 % Motorová vozidla, lodě a letadla
9,3 % Cestování, turismus, sporty a volný čas
7,1 % Jazyky, historie a náboženství
5,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 031-Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)

20,3 % Vojsko a obrana
10,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
9,9 % Motorová vozidla, lodě a letadla
7,3 % Elektronika a automatizace
6,8 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
6,5 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
5,2 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 111-Zákonodárci a nejvyšší úředníci veřejné správy, politických a zájmových organizací

15,1 % Ekonomie
12,9 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
12,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
11,9 % Elektrotechnika a energetika
10 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
8,1 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 112-Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)

19,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
10,3 % Ekonomie
9,5 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
7,6 % Elektrotechnika a energetika
7,2 % Management a správa
6,1 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 121-Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností

28,1 % Ekonomie
14,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
8,1 % Elektrotechnika a energetika
7,2 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
7,1 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
6,1 % Management a správa

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 122-Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností

16,1 % Ekonomie
11,9 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
9,5 % Elektrotechnika a energetika
5,6 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 131-Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a v oblasti životního prostředí

52,6 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
17,3 % Lesnictví
6,7 % Ekonomie

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 132-Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech

26,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
19,9 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
7,4 % Ekonomie
6,2 % Elektrotechnika a energetika

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 133-Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií

21,3 % Elektronika a automatizace
18,7 % Elektrotechnika a energetika
15,3 % Ekonomie
14,6 % Počítačové vědy
12,9 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
7,2 % Užití počítačů

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 134-Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, v sociálních a jiných oblastech

13,4 % Pedagogika
12,9 % Ošetřovatelství a pečovatelství
11,9 % Příprava učitelů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů
6,4 % Ekonomie
6 % Právo

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 141-Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb

45,3 % Hotelnictví, restaurace, stravování
7,8 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
6,5 % Obecné vzdělání
5,8 % Management a správa

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 142-Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě

13,4 % Ekonomie
12,7 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
8,4 % Velkoobchod a maloobchod
7,9 % Management a správa
7,5 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
7,4 % Obecné vzdělání
6,8 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 143-Ostatní řídící pracovníci

18 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
10,8 % Obecné vzdělání
10,7 % Management a správa
8,7 % Ekonomie
7 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
5,4 % Žurnalistika, knihovnictví a informace
5,3 % Elektrotechnika a energetika

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 211-Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech

38,3 % Fyzika a vědy o Zemi
29 % Chemie
11,8 % Chemické výroby
9,4 % target="_blank">Strojírenství, kovovýroba a metalurgie

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 212-Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky

34,9 % Společenské vědy a vědy o lidském chování
25,7 % Matematika a statistika
20,3 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
13,3 % Ekonomie
5,8 % Cestování, turismus, sporty a volný čas

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 213-Specialisté v biologických a příbuzných oborech

25 % Biologie a biochemie
24,4 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
10,2 % Ochrana životního prostředí
9 % Lesnictví
7,5 % Zahradnictví

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 214-Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech

34,3 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
26,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
5,5 % Architektura a urbanismus
5,1 % Elektrotechnika a energetika

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 215-Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací

39,7 % Elektrotechnika a energetika
21,1 % Elektronika a automatizace
17,9 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 216-Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci

41,6 % Architektura a urbanismus
13,6 % Fyzika a vědy o Zemi
9,1 % Design
6,6 % Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 221-Lékaři (kromě zubních lékařů)

90,3 % Humánní medicína
7,3 % Lékařská diagnostika a léčebná technika

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 222-Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací

82,1 % Ošetřovatelství a pečovatelství
11,6 % Humánní medicína

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 224-Nelékařští praktici

100 % Společenské vědy a vědy o lidském chování

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 225-Veterinární lékaři

100 % Veterinářství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 226-Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví

40,5 % Stomatologie
28,3 % Farmacie
10,4 % Terapie a rehabilitace

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 231-Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách

12,8 % Matematika a statistika
7,4 % Ekonomie
7,1 % Pedagogika
6 % Filozofie a etika
5,9 % Fyzika a vědy o Zemi
5,7 % Biologie a biochemie
5,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 232-Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání

28,1 % Příprava učitelů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů
15,9 % Pedagogika
9,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 233-Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol

58,3 % Příprava učitelů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů
20,1 % Pedagogika

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 234-Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy

38,6 % Příprava učitelů pro předškolní výchovu
35,9 % Příprava učitelů pro základní vzdělávání
15,7 % Pedagogika

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 235-Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání

26,2 % Pedagogika
16,9 % Příprava učitelů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů
16,1 % Výtvarné, hudební a divadelní umění
6 % Sociální péče
5,1 % Jazyky, historie a náboženství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 241-Specialisté v oblasti financí

39,7 % Ekonomie
12,4 % Účetnictví a daně
7,2 % Management a správa
5,7 % Peněžnictví, bankovnictví, pojišťovnictví

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 242-Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení

34,6 % Ekonomie
13,8 % Management a správa
5,7 % Společenské vědy a vědy o lidském chování
5,3 % Žurnalistika, knihovnictví a informace

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 243-Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností

30,4 % Ekonomie
10,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
7,2 % Management a správa
7 % Marketing a propagace

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 251-Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací

32,9 % Počítačové vědy
12,9 % Elektronika a automatizace
11,3 % Užití počítačů
9,2 % Elektrotechnika a energetika
7,1 % Ekonomie
6 % Matematika a statistika

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 252-Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí

21,8 % Elektrotechnika a energetika
16 % Počítačové vědy
13,7 % Užití počítačů
11,4 % Elektronika a automatizace
9,4 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 261-Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech

90,4 % Právo

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 262-Specialisté v knihovnách, archivech a v příbuzných oblastech

32,7 % Výtvarné, hudební a divadelní umění
15,7 % Žurnalistika, knihovnictví a informace
10,7 % Biologie a biochemie
10,3 % Filozofie a etika
8,2 % Ekonomie
7,8 % Příprava učitelů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů
6,1 % Jazyky, historie a náboženství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 263-Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech

28,9 % Ekonomie
13,7 % Společenské vědy a vědy o lidském chování
10,7 % Sociální péče
10 % Jazyky, historie a náboženství
8,9 % Management a správa

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 264-Spisovatelé, novináři a jazykovědci

25 % Jazyky, historie a náboženství
13,2 % Žurnalistika, knihovnictví a informace
11,1 % Ekonomie
9,1 % Filozofie a etika

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 265-Výkonní umělci a příbuzní specialisté

37,4 % Výtvarné, hudební a divadelní umění
13 % Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce
6,6 % Obecné vzdělání
5,3 % Marketing a propagace

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 311-Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

27,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
19,7 % Elektrotechnika a energetika
14,7 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 312-Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví

29,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
14,9 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
12,1 % Elektrotechnika a energetika
6,8 % Motorová vozidla, lodě a letadla
5,4 % Výroba a zpracování materiálů

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 313-Operátoři velínů

20,3 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
16,3 % Chemie
12,5 % Elektrotechnika a energetika
9 % Velkoobchod a maloobchod
7,3 % Obecné vzdělání
7,2 % Chemické výroby
6,6 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 314-Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech

34,4 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
19,6 % Lesnictví
6,2 % Zahradnictví
5,7 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 315-Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy

45,1 % Přepravní služby a spoje
14,5 % Motorová vozidla, lodě a letadla
14,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
11,1 % Elektrotechnika a energetika
5 % Vojsko a obrana

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 321-Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a laboranti

23,3 % Farmacie
22,9 % Lékařská diagnostika a léčebná technika
15,3 % Stomatologie
13,6 % Ošetřovatelství a pečovatelství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 322-Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace

86,9 % Ošetřovatelství a pečovatelství
8,2 % Humánní medicína

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 323-Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny

37,9 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
24,7 % Lékařská diagnostika a léčebná technika
23,2 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
6,9 % Management a správa

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 324-Veterinární technici a asistenti

88,4 % Veterinářství
8,7 % Elektrotechnika a energetika

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 325-Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví

39,1 % Ošetřovatelství a pečovatelství
26,1 % Terapie a rehabilitace
9,4 % Lékařská diagnostika a léčebná technika

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 331-Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech

28,8 % Ekonomie
17,4 % Účetnictví a daně
8,3 % Obecné vzdělání
7,8 % Management a správa
6,8 % Peněžnictví, bankovnictví, pojišťovnictví
5,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 332-Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři

13,9 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
10,4 % Ekonomie
9,8 % Obecné vzdělání
7,2 % Elektrotechnika a energetika
5,6 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
5,4 % Management a správa
5,2 % Velkoobchod a maloobchod

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 333-Zprostředkovatelé služeb

10,6 % Ekonomie
10,6 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
9,8 % Obecné vzdělání
7,9 % Management a správa
6,5 % Elektrotechnika a energetika
5,2 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
5,2 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 334-Odborní administrativní pracovníci a asistenti

14,6 % Management a správa
13,6 % Ekonomie
7,2 % Obecné vzdělání
6,9 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
5,8 % Účetnictví a daně
5,3 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 335-Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací

14,4 % Ekonomie
11,2 % Management a správa
9,3 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
8,6 % Sociální péče
8,3 % Účetnictví a daně
7,4 % Ochrana osob, majetku a zdraví při práci
6,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
5,5 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 341-Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a církevní

33 % Sociální péče
7,4 % Pedagogika
7,3 % Ošetřovatelství a pečovatelství
6 % Obecné vzdělání
5,8 % Management a správa
5,8 % Ekonomie

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 342-Odborní pracovníci v oblasti sportu a fitness

23,3 % Obecné vzdělání
9,6 % Management a správa
9,1 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
9 % Příprava učitelů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů
5,8 % Cestování, turismus, sporty a volný čas

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 343-Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři

24,9 % Hotelnictví, restaurace, stravování
11,2 % Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce
6,2 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 351-Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií a příbuzní pracovníci

21,4 % Elektronika a automatizace
14,8 % Elektrotechnika a energetika
14,2 % Počítačové vědy
11,8 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
7,5 % Užití počítačů
7,2 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 352-Technici v oblasti telekomunikací a vysílání

20,8 % Elektrotechnika a energetika
19,5 % Elektronika a automatizace
9,8 % Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce
9,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
7,6 % Obecné vzdělání
5,8 % Výtvarné, hudební a divadelní umění

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 411-Všeobecní administrativní pracovníci

16,4 % Ekonomie
14,5 % Obecné vzdělání
10,5 % Management a správa
5,4 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
5,4 % Velkoobchod a maloobchod

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 412-Sekretáři (všeobecní)

23 % Ekonomie
12,8 % Obecné vzdělání
7,3 % Management a správa
7 % Účetnictví a daně
5,7 % Velkoobchod a maloobchod

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 413-Pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů

14,4 % Ekonomie
11,5 % Obecné vzdělání
10,3 % Účetnictví a daně
8,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
7,3 % Management a správa
#NENÍ_K_DISPOZICI

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 421-Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech

13,8 % Přepravní služby a spoje
12,7 % Obecné vzdělání
12,4 % Ekonomie
9,9 % Management a správa
8,6 % Účetnictví a daně
8,4 % Velkoobchod a maloobchod

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 422-Pracovníci informačních služeb

17 % Obecné vzdělání
10,9 % Management a správa
8,1 % Ekonomie
6,6 % Hotelnictví, restaurace, stravování
5,9 % Velkoobchod a maloobchod
5,1 % Účetnictví a daně

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 431-Úředníci pro zpracování číselných údajů

25,6 % Ekonomie
24,5 % Účetnictví a daně
9,2 % Obecné vzdělání
6,9 % Management a správa

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 432-Úředníci v logistice

16,1 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
14,3 % Přepravní služby a spoje
7,9 % Velkoobchod a maloobchod
7,6 % Obecné vzdělání
6 % Elektrotechnika a energetika
6 % Motorová vozidla, lodě a letadla
5 % Ekonomie

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 441-Ostatní úředníci

15,1 % Obecné vzdělání
8,4 % Ekonomie
7,1 % Management a správa
6,9 % Velkoobchod a maloobchod
5,8 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
5,3 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 511-Obslužní pracovníci, průvodčí v osobní dopravě a průvodci v cestovním ruchu

15,5 % Přepravní služby a spoje
14,4 % Cestování, turismus, sporty a volný čas
10,6 % Obecné vzdělání
8,6 % Ekonomie
7,5 % Příprava učitelů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů
5,4 % Jazyky, historie a náboženství
5,1 % Elektrotechnika a energetika

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 512-Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

67 % Hotelnictví, restaurace, stravování
9,6 % Obecné vzdělání
5,1 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 513-Číšníci, servírky a barmani

42,6 % Hotelnictví, restaurace, stravování
13,6 % Obecné vzdělání
5,1 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 514-Kadeřníci, kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech

59,7 % Kadeřnické a kosmetické služby

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 515-Provozní pracovníci

13,2 % Hotelnictví, restaurace, stravování
10,9 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
10,9 % Obecné vzdělání
7,4 % Velkoobchod a maloobchod
6,5 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
6,1 % Elektrotechnika a energetika
5,5 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
5 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 516-Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb

13,3 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
10 % Obecné vzdělání
9 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
8,3 % Elektrotechnika a energetika
6,9 % Motorová vozidla, lodě a letadla
6,7 % Management a správa

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 521-Stánkoví a pouliční prodavači potravin

23,9 % Velkoobchod a maloobchod
14,9 % Obecné vzdělání
10,6 % Hotelnictví, restaurace, stravování
9,7 % Potravinářství
7 % Služby pro domácnost
5,5 % Zahradnictví
5,4 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 522-Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách

31,6 % Velkoobchod a maloobchod
8,9 % Obecné vzdělání
6,3 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
6,3 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
5,8 % Hotelnictví, restaurace, stravování

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 523-Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek

26,6 % Velkoobchod a maloobchod
13,7 % Obecné vzdělání
7,8 % Hotelnictví, restaurace, stravování
7 % Potravinářství
6,2 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
5,6 % Management a správa

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 524-Ostatní pracovníci v oblasti prodeje

19,2 % Velkoobchod a maloobchod
9,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
7,7 % Obecné vzdělání
7,4 % Hotelnictví, restaurace, stravování

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 531-Pracovníci péče o děti, asistenti pedagogů

22,2 % Pedagogika
10,1 % Velkoobchod a maloobchod
8,7 % Ošetřovatelství a pečovatelství
8,4 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 532-Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti

15,9 % Obecné vzdělání
15,7 % Ošetřovatelství a pečovatelství
12,3 % Velkoobchod a maloobchod
8,6 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
5,9 % Hotelnictví, restaurace, stravování

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 541-Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

16,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
11,9 % Ochrana osob, majetku a zdraví při práci
7,9 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
7,4 % Obecné vzdělání
7,1 % Management a správa
6,1 % Elektrotechnika a energetika
5,6 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 611-Zahradníci a pěstitelé

31,9 % Zahradnictví
15,9 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
8,7 % Obecné vzdělání
8,4 % Motorová vozidla, lodě a letadla
7,9 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
6,4 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 612-Chovatelé zvířat pro trh

34 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
13,2 % Obecné vzdělání
9,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
9,2 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 613-Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství

37,6 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
14,2 % Motorová vozidla, lodě a letadla
11,4 % Obecné vzdělání
9,4 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 621-Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech

27,9 % Lesnictví
15,5 % Motorová vozidla, lodě a letadla
13,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
10,8 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
6,2 % Zahradnictví
6 % Výroba a zpracování materiálů
5,2 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 622-Kvalifikovaní pracovníci v rybářství a myslivosti

23,6 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
14,1 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
12,8 % Velkoobchod a maloobchod
12,5 % Chemické výroby
11,2 % Zahradnictví
10,6 % Management a správa
9,6 % Ekonomie

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 631-Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě

36,6 % Obecné vzdělání
23,3 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
22,3 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
16,1 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 632-Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě

77,3 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
13,3 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
9,4 % Elektrotechnika a energetika

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 633-Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství

39,7 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
19,2 % Obecné vzdělání
17 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
12,4 % Motorová vozidla, lodě a letadla
7,1 % Přepravní služby a spoje

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 634-Rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé

38,8 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
37,2 % Peněžnictví, bankovnictví, pojišťovnictví
23,9 % Hotelnictví, restaurace, stravování

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 711-Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

56 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
10,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
9,7 % Výroba a zpracování materiálů
6,6 % Obecné vzdělání
5 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 712-Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb

57,9 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
17,4 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
6 % Elektrotechnika a energetika

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 713-Malíři a příbuzní pracovníci, pracovníci povrchového čištění budov

41 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
25,8 % Motorová vozidla, lodě a letadla
8,7 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 721-Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

41 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
24,3 % Motorová vozidla, lodě a letadla
9,8 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 722-Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

68,7 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
6,7 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 723-Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)

49,2 % Motorová vozidla, lodě a letadla
24,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
7,1 % Elektrotechnika a energetika

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 731-Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel

19,9 % Výroba a zpracování materiálů
14,1 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
12,8 % Uměleckořemeslné dovednosti
11,1 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
7 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 732-Pracovníci polygrafie

37,5 % Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce
9,6 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
9,1 % Obecné vzdělání
8,3 % Elektrotechnika a energetika
8,2 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 741-Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení

72,9 % Elektrotechnika a energetika
6,3 % Elektronika a automatizace

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 742-Mechanici a opraváři elektronických přístrojů a komunikačních technologií

31 % Elektrotechnika a energetika
28,2 % Elektronika a automatizace
19 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 751-Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci

47 % Potravinářství
9,1 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
8,9 % Hotelnictví, restaurace, stravování
7,9 % Obecné vzdělání
5 % Velkoobchod a maloobchod

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 752-Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci

61,2 % Výroba a zpracování materiálů
11,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
7,7 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 753-Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech

65,8 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
9,6 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 754-Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech

22,8 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
12,9 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
10 % Obecné vzdělání
6,6 % Velkoobchod a maloobchod

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 811-Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin

26,9 % Hornictví a těžba
18 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
14,3 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
12,3 % Elektrotechnika a energetika
7,9 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 812-Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

36,9 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
11,5 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
10,3 % Obecné vzdělání
8,2 % Motorová vozidla, lodě a letadla
5,2 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 813-Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu a na výrobu fotografických materiálů

23,4 % Obecné vzdělání
14,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
9 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
8,1 % Chemie
7 % Motorová vozidla, lodě a letadla
5,7 % Hotelnictví, restaurace, stravování

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 814-Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru

15,6 % Obecné vzdělání
11,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
11,2 % Hotelnictví, restaurace, stravování
10,8 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
8,9 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
8,8 % Výroba a zpracování materiálů

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 815-Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků

42,4 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
14,8 % Obecné vzdělání
7,3 % Velkoobchod a maloobchod
5,4 % Hotelnictví, restaurace, stravování

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 816-Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

14,7 % Obecné vzdělání
14,2 % Potravinářství
11,4 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
10 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
9,4 % Velkoobchod a maloobchod
6,9 % Hotelnictví, restaurace, stravování
6,4 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 817-Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru

14,6 % Výroba a zpracování materiálů
12,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
12,2 % Motorová vozidla, lodě a letadla
12 % Obecné vzdělání
7,9 % Hotelnictví, restaurace, stravování
7,4 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
7 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
6,6 % Elektrotechnika a energetika
6,1 % Lesnictví

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 818-Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení

19,8 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
11,4 % Obecné vzdělání
10,7 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
7,9 % Elektrotechnika a energetika
6,8 % Hotelnictví, restaurace, stravování
6,5 % Motorová vozidla, lodě a letadla
5,6 % Velkoobchod a maloobchod
5,2 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 821-Montážní dělníci výrobků a zařízení

13,8 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
12,3 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
11,3 % Obecné vzdělání
9,7 % Velkoobchod a maloobchod
6,4 % Elektrotechnika a energetika
5,7 % Motorová vozidla, lodě a letadla
5,7 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
5,2 % Výroba a zpracování materiálů

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 831-Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků

32,2 % Přepravní služby a spoje
22,8 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
12,7 % Elektrotechnika a energetika
6,1 % Motorová vozidla, lodě a letadla
5,8 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 832-Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních)

22,8 % Motorová vozidla, lodě a letadla
21,7 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
11,5 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
9,5 % Obecné vzdělání
7 % Elektrotechnika a energetika
5,2 % Hotelnictví, restaurace, stravování

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 833-Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají

31,9 % Motorová vozidla, lodě a letadla
22,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
11,3 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
5,9 % Obecné vzdělání
5,8 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 834-Obsluha pojízdných zařízení

23,6 % Motorová vozidla, lodě a letadla
16 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
12,8 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
10 % Obecné vzdělání
8,1 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 835-Pracovníci lodní posádky

48,7 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
19,3 % Výroba a zpracování materiálů
10,2 % Elektronika a automatizace
9,6 % Chemické výroby
6,6 % Přepravní služby a spoje
5,6 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 911-Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech

29,7 % Obecné vzdělání
16,8 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
12,5 % Velkoobchod a maloobchod
7,6 % Hotelnictví, restaurace, stravování

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 912-Pracovníci pro ruční mytí vozidel, oken, praní prádla a příbuzní pracovníci

22,7 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
18,7 % Velkoobchod a maloobchod
13,9 % Hotelnictví, restaurace, stravování
12,8 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
10 % Obecné vzdělání
6,8 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 921-Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

30,6 % Obecné vzdělání
11,8 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
8,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
7 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
6,2 % Zahradnictví
5,4 % Velkoobchod a maloobchod

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 931-Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví

34,5 % Obecné vzdělání
16,6 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
11,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
10,2 % Motorová vozidla, lodě a letadla
5,2 % Elektrotechnika a energetika

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 932-Pomocní pracovníci ve výrobě

19,2 % Obecné vzdělání
12,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
11,9 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
8,7 % Hotelnictví, restaurace, stravování
8,3 % Velkoobchod a maloobchod
5,3 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 933-Pomocní pracovníci v dopravě a skladování

23,1 % Obecné vzdělání
11,3 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
11,1 % Velkoobchod a maloobchod
7,4 % Hotelnictví, restaurace, stravování
6,3 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 941-Pomocní pracovníci při přípravě jídla

25,8 % Obecné vzdělání
16 % Hotelnictví, restaurace, stravování
14,9 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
5,3 % Management a správa
5,3 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
5,2 % Velkoobchod a maloobchod

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 951-Pracovníci pouličního poskytování služeb

71,3 % Obecné vzdělání
21,6 % Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce
7,1 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 952-Pouliční prodejci (kromě potravin)

100 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 961-Pracovníci s odpady

30,6 % Obecné vzdělání
15,4 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
11 % Motorová vozidla, lodě a letadla
9,3 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
6,9 % Elektrotechnika a energetika
6,2 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
5,5 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže

Zpět na výběr skupiny povolání

ISCO 962-Ostatní pomocní pracovníci

23,2 % Obecné vzdělání
16,3 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
13,1 % Motorová vozidla, lodě a letadla
7,9 % Elektrotechnika a energetika
7,1 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
6,3 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
5,4 % Přepravní služby a spoje

Zpět na výběr skupiny povolání


Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5