O APLIKACI  PROFILY OBORŮ  KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY MÍST  SKUPINY ODVĚTVÍ  SKUPINY POVOLÁNÍ  PROJEKCE  
MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ DLE SKUPIN ODVĚTVÍ    MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ DLE SKUPIN POVOLÁNÍ
Vyberte si odvětví, pro které chcete ukázat mezinárodní srovnání kvalifikační náročnosti pracovních míst.
Pro vybrané odvětví se ukáží 3 grafy:

1) Velikost kvalifikačních požadavků pracovních míst v daném odvětví v každé zemi EU28.
2) Podíl kvalifikačních požadavků v daném odvětví vůči celkové míře kvalifikačních požadavků v dané zemi.
3) Předpokládanou změnu kvalifikačních požadavků v daném odvětví v jednotlivých zemích mezi lety 2014-2025.Vyberte odvětví:


Zemědělství, lesnictví a rybolov (NACE 01–03)
Těžební průmysl (NACE 05–09)
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (NACE 35–39)
Potravinářský a tabákový průmysl (NACE 10–12)
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl (NACE 13–15)
Dřevozpracující, papírenský a tiskárenský průmysl (NACE 16–18)
Chemický, farmaceutický a rafinérský průmysl (NACE 19–21)
Výroba pryžových, plastových a ostatních minerálních výrobků (NACE 22–23)
Výroba kovů a kovodělných výrobků (NACE 24–25)
Výroba elektrických a optických přístrojů (NACE 26–27)
Výroba strojů a zařízení (NACE 28)
Výroba dopravních prostředků (NACE 29–30)
Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl j.n. (NACE 31–33)
Stavebnictví (NACE 41–43)
Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (NACE 45–47)
Doprava, skladování a poštovní činnosti (NACE 49–53)
Ubytování, stravování a pohostinství (NACE 55–56)
Vydavatelské a mediální činnosti (NACE 58–60)
Telekomunikační a informační technologie a činnosti (NACE 61–63)
Peněžnictví a pojišťovnictví (NACE 64–66)
Profesní, vědecké a technické činnosti a oblast nemovitostí (NACE 68–75)
Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní č. (NACE 77–82)
Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti (NACE 90–99)
Veřejná správa a obrana (NACE 84)
Vzdělávání (NACE 85)
Zdravotní a sociální péče (NACE 86–88)


Zemědělství, lesnictví a rybolov (NACE 01–03)

Zpět na výběr odvětví

Těžební průmysl (NACE 05–09)

Zpět na výběr odvětví

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (NACE 35–39)

Zpět na výběr odvětví

Potravinářský a tabákový průmysl (NACE 10–12)

Zpět na výběr odvětví

Textilní, oděvní a kožedělný průmysl (NACE 13–15)

Zpět na výběr odvětví

Dřevozpracující, papírenský a tiskárenský průmysl (NACE 16–18)

Zpět na výběr odvětví

Chemický, farmaceutický a rafinérský průmysl (NACE 19–21)

Zpět na výběr odvětví

Výroba pryžových, plastových a ostatních minerálních výrobků (NACE 22–23)

Zpět na výběr odvětví

Výroba kovů a kovodělných výrobků (NACE 24–25)

Zpět na výběr odvětví

Výroba elektrických a optických přístrojů (NACE 26–27)

Zpět na výběr odvětví

Výroba strojů a zařízení (NACE 28)

Zpět na výběr odvětví

Výroba dopravních prostředků (NACE 29–30)

Zpět na výběr odvětví

Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl j.n. (NACE 31–33)

Zpět na výběr odvětví

Stavebnictví (NACE 41–43)

Zpět na výběr odvětví

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (NACE 45–47)

Zpět na výběr odvětví

Doprava, skladování a poštovní činnosti (NACE 49–53)

Zpět na výběr odvětví

Ubytování, stravování a pohostinství (NACE 55–56)

Zpět na výběr odvětví

Vydavatelské a mediální činnosti (NACE 58–60)

Zpět na výběr odvětví

Telekomunikační a informační technologie a činnosti (NACE 61–63)

Zpět na výběr odvětví

Peněžnictví a pojišťovnictví (NACE 64–66)

Zpět na výběr odvětví

Odvesní, vědecké a technické činnosti a oblast nemovitostí (NACE 68–75)

Zpět na výběr odvětví

Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní č. (NACE 77–82)

Zpět na výběr odvětví

Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti (NACE 90–99)

Zpět na výběr odvětví

Veřejná správa a obrana (NACE 84)

Zpět na výběr odvětví

Vzdělávání (NACE 85)

Zpět na výběr odvětví

Zdravotní a sociální péče (NACE 86–88)

Zpět na výběr odvětvíStředisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5