O APLIKACI  PROFILY OBORŮ  KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY MÍST  SKUPINY ODVĚTVÍ  SKUPINY POVOLÁNÍ  PROJEKCE  
Zde je ukázána struktura nejčastějších oborů studia v jednotlivých odvětvích ekonomiky. Uvedeny jsou obory studia s podílem alespoň 5 % na daném odvětví. Pro definici odvětví je použita druhá úroveň Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE.Vyberte odvětví:


NACE 01-Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
NACE 02-Lesnictví a těžba dřeva
NACE 03-Rybolov a akvakultura
NACE 05-Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
NACE 06-Těžba ropy a zemního plynu
NACE 07-Těžba a úprava rud
NACE 08-Ostatní těžba a dobývání
NACE 09-Podpůrné činnosti při těžbě
NACE 10-Výroba potravinářských výrobků
NACE 11-Výroba nápojů
NACE 12-Výroba tabákových výrobků
NACE 13-Výroba textilií
NACE 14-Výroba oděvů
NACE 15-Výroba usní a souvisejících výrobků
NACE 16-Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
NACE 17-Výroba papíru a výrobků z papíru
NACE 18-Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
NACE 19-Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
NACE 20-Výroba chemických látek a chemických přípravků
NACE 21-Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
NACE 22-Výroba pryžových a plastových výrobků
NACE 23-Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
NACE 24-Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
NACE 25-Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
NACE 26-Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
NACE 27-Výroba elektrických zařízení
NACE 28-Výroba strojů a zařízení j. n.
NACE 29-Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
NACE 30-Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
NACE 31-Výroba nábytku
NACE 32-Ostatní zpracovatelský průmysl
NACE 33-Opravy a instalace strojů a zařízení
NACE 35-Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
NACE 36-Shromažďování, úprava a rozvod vody
NACE 37-Činnosti související s odpadními vodami
NACE 38-Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
NACE 39-Sanace a jiné činnosti související s odpady
NACE 41-Výstavba budov
NACE 42-Inženýrské stavitelství
NACE 43-Specializované stavební činnosti
NACE 45-Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
NACE 46-Velkoobchod, kromě motorových vozidel
NACE 47-Maloobchod, kromě motorových vozidel
NACE 49-Pozemní a potrubní doprava
NACE 50-Vodní doprava
NACE 51-Letecká doprava
NACE 52-Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
NACE 53-Poštovní a kurýrní činnosti
NACE 55-Ubytování
NACE 56-Stravování a pohostinství
NACE 58-Vydavatelské činnosti
NACE 59-Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
NACE 60-Tvorba programů a vysílání
NACE 61-Telekomunikační činnosti
NACE 62-Činnosti v oblasti informačních technologií
NACE 63-Informační činnosti
NACE 64-Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
NACE 65-Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
NACE 66-Ostatní finanční činnosti
NACE 68-Činnosti v oblasti nemovitostí
NACE 69-Právní a účetnické činnosti
NACE 70-Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
NACE 71-Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
NACE 72-Výzkum a vývoj
NACE 73-Reklama a průzkum trhu
NACE 74-Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
NACE 75-Veterinární činnosti
NACE 77-Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
NACE 78-Činnosti související se zaměstnáním
NACE 79-Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
NACE 80-Bezpečnostní a pátrací činnosti
NACE 81-Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
NACE 82-Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
NACE 84-Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
NACE 85-Vzdělávání
NACE 86-Zdravotní péče
NACE 87-Pobytové služby sociální péče
NACE 88-Ambulantní nebo terénní sociální služby
NACE 90-Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
NACE 91-Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
NACE 92-Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
NACE 93-Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
NACE 94-Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
NACE 95-Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
NACE 96-Poskytování ostatních osobních služeb
NACE 97-Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
NACE 98-Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
NACE 99-Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů


Zpět na výběr odvětví


NACE 01-Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

30,2 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
21,1 % Motorová vozidla, lodě a letadla
8,6 % Obecné vzdělání
7,3 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
5,4 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr odvětví

NACE 02-Lesnictví a těžba dřeva

34 % Lesnictví
11,5 % Motorová vozidla, lodě a letadla
10,9 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
8,3 % Obecné vzdělání
6,6 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr odvětví

NACE 03-Rybolov a akvakultura

26,3 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
13,9 % Přepravní služby a spoje
10,6 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
9,6 % Velkoobchod a maloobchod
9,4 % Chemické výroby
8 % Management a správa
6,7 % Účetnictví a daně
5,3 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr odvětví

NACE 05-Těžba a úprava černého a hnědého uhlí

25 % Hornictví a těžba
21,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
17,7 % Elektrotechnika a energetika
8,4 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
5,7 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr odvětví

NACE 06-Těžba ropy a zemního plynu

41,6 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
40,3 % Elektrotechnika a energetika
8,1 % Hornictví a těžba
5 % Přepravní služby a spoje

Zpět na výběr odvětví

NACE 07-Těžba a úprava rud

26,7 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
20,5 % Motorová vozidla, lodě a letadla
11,5 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
10,9 % Hornictví a těžba
9,8 % Obecné vzdělání
9,8 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství

Zpět na výběr odvětví

NACE 08-Ostatní těžba a dobývání

20 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
15,4 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
11,6 % Elektrotechnika a energetika
10,8 % Hornictví a těžba
9,8 % Motorová vozidla, lodě a letadla
9,2 % Obecné vzdělání
5,3 % Účetnictví a daně
5,1 % Ekonomie

Zpět na výběr odvětví

NACE 09-Podpůrné činnosti při těžbě

60,6 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
32,1 % Obecné vzdělání
7,3 % Elektrotechnika a energetika

Zpět na výběr odvětví

NACE 10-Výroba potravinářských výrobků

18,2 % Potravinářství
10,4 % Obecné vzdělání
8,4 % Hotelnictví, restaurace, stravování
8,3 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
7,8 % Velkoobchod a maloobchod
7,5 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
6 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr odvětví

NACE 11-Výroba nápojů

15,8 % Obecné vzdělání
12,6 % Potravinářství
12,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
9,6 % Motorová vozidla, lodě a letadla
6,2 % Elektrotechnika a energetika
5,7 % Chemické výroby
5,1 % Ekonomie

Zpět na výběr odvětví

NACE 12-Výroba tabákových výrobků

22,6 % Motorová vozidla, lodě a letadla
17,1 % Výroba a zpracování materiálů
10,5 % Obecné vzdělání
9,9 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
8 % Ekonomie
6,9 % Elektronika a automatizace
6,5 % Management a správa

Zpět na výběr odvětví

NACE 13-Výroba textilií

34,3 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
11,5 % Obecné vzdělání
7,7 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
6,1 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr odvětví

NACE 14-Výroba oděvů

69,9 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
5,3 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr odvětví

NACE 15-Výroba usní a souvisejících výrobků

46,2 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
12 % Obecné vzdělání
8,2 % Účetnictví a daně
6,7 % Potravinářství
6,2 % Velkoobchod a maloobchod

Zpět na výběr odvětví

NACE 16-Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

26,1 % Výroba a zpracování materiálů
13,7 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
12,5 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
8 % Obecné vzdělání
5,9 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr odvětví

NACE 17-Výroba papíru a výrobků z papíru

14,6 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
13,7 % Obecné vzdělání
9,1 % Hotelnictví, restaurace, stravování
8,5 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
6,7 % Elektrotechnika a energetika
5,8 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr odvětví

NACE 18-Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

28,4 % Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce
10,1 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
7,3 % Obecné vzdělání
6,4 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
5,4 % Elektrotechnika a energetika

Zpět na výběr odvětví

NACE 19-Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

44,9 % Chemie
13,8 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
8,7 % Elektrotechnika a energetika
6 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
5,4 % Obecné vzdělání
5,1 % Účetnictví a daně

Zpět na výběr odvětví

NACE 20-Výroba chemických látek a chemických přípravků

17 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
15,2 % Chemie
11 % Chemické výroby
9,7 % Obecné vzdělání
7 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
5,1 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr odvětví

NACE 21-Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

12 % Chemie
11 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
10,6 % Chemické výroby
6,4 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
6,4 % Velkoobchod a maloobchod
6,4 % Hotelnictví, restaurace, stravování
5,3 % Farmacie
5 % Biologie a biochemie

Zpět na výběr odvětví

NACE 22-Výroba pryžových a plastových výrobků

17,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
10,8 % Obecné vzdělání
7,6 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
7,4 % Výroba a zpracování materiálů
6,6 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
6,6 % Motorová vozidla, lodě a letadla
5,4 % Hotelnictví, restaurace, stravování
5,4 % Management a správa

Zpět na výběr odvětví

NACE 23-Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

20,4 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
12,8 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
11 % Obecné vzdělání
9,6 % Výroba a zpracování materiálů
8,8 % Elektrotechnika a energetika
6,7 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr odvětví

NACE 24-Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

44,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
8,9 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
8,6 % Elektrotechnika a energetika
7,8 % Obecné vzdělání
5,5 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr odvětví

NACE 25-Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

50 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
7,2 % Motorová vozidla, lodě a letadla
6,6 % Obecné vzdělání
5,5 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr odvětví

NACE 26-Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

17,7 % Elektrotechnika a energetika
12,7 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
8,4 % Elektronika a automatizace
7,6 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
6,4 % Obecné vzdělání
5,3 % Velkoobchod a maloobchod

Zpět na výběr odvětví

NACE 27-Výroba elektrických zařízení

21 % Elektrotechnika a energetika
20,4 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
8,3 % Obecné vzdělání
7 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
6,3 % Velkoobchod a maloobchod

Zpět na výběr odvětví

NACE 28-Výroba strojů a zařízení j. n.

44,6 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
8,2 % Elektrotechnika a energetika
8,1 % Obecné vzdělání
6,1 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr odvětví

NACE 29-Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

24,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
10,1 % Obecné vzdělání
7,3 % Motorová vozidla, lodě a letadla
6,2 % Elektrotechnika a energetika
5,8 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
5,8 % Velkoobchod a maloobchod
5,5 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr odvětví

NACE 30-Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

37,9 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
10,3 % Motorová vozidla, lodě a letadla
6,5 % Elektrotechnika a energetika
5 % Ekonomie

Zpět na výběr odvětví

NACE 31-Výroba nábytku

51,3 % Výroba a zpracování materiálů
8,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
5,8 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže

Zpět na výběr odvětví

NACE 32-Ostatní zpracovatelský průmysl

17,6 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
8,5 % Velkoobchod a maloobchod
8,3 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
7,8 % Obecné vzdělání
5,4 % Stomatologie
5 % Ekonomie

Zpět na výběr odvětví

NACE 33-Opravy a instalace strojů a zařízení

35,1 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
21,1 % Elektrotechnika a energetika
18,7 % Motorová vozidla, lodě a letadla
5,4 % Elektronika a automatizace

Zpět na výběr odvětví

NACE 35-Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

38,3 % Elektrotechnika a energetika
13,8 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
7 % Ekonomie
5,8 % Obecné vzdělání
5,1 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr odvětví

NACE 36-Shromažďování, úprava a rozvod vody

25 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
20,6 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
6,1 % Motorová vozidla, lodě a letadla
5,4 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr odvětví

NACE 37-Činnosti související s odpadními vodami

38,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
12,8 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
10,3 % Ekonomie
8,2 % Elektrotechnika a energetika
6,7 % Obecné vzdělání
5,4 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr odvětví

NACE 38-Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití

21,2 % Motorová vozidla, lodě a letadla
15,9 % Obecné vzdělání
15,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
9,7 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
6,6 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství

Zpět na výběr odvětví

NACE 39-Sanace a jiné činnosti související s odpady

17,4 % Obecné vzdělání
14,3 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
12,4 % Chemické výroby
10,7 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
9 % Chemie
9 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
8,1 % Ekonomie
6,4 % Elektrotechnika a energetika

Zpět na výběr odvětví

NACE 41-Výstavba budov

57 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
8,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
6,5 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr odvětví

NACE 42-Inženýrské stavitelství

32,4 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
20,4 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
10,3 % Motorová vozidla, lodě a letadla
6,4 % Elektrotechnika a energetika
5,8 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr odvětví

NACE 43-Specializované stavební činnosti

43,3 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
13,5 % Elektrotechnika a energetika
11,3 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
7 % Výroba a zpracování materiálů
5 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr odvětví

NACE 45-Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel

47,1 % Motorová vozidla, lodě a letadla
13,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie

Zpět na výběr odvětví

NACE 46-Velkoobchod, kromě motorových vozidel

12,8 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
9,3 % Ekonomie
8,3 % Velkoobchod a maloobchod
7,6 % Obecné vzdělání
7,6 % Elektrotechnika a energetika
6,5 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
5,6 % Motorová vozidla, lodě a letadla
5 % Management a správa

Zpět na výběr odvětví

NACE 47-Maloobchod, kromě motorových vozidel

24,4 % Velkoobchod a maloobchod
9 % Obecné vzdělání
7,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
5,2 % Ekonomie
5,2 % Hotelnictví, restaurace, stravování
5,2 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže

Zpět na výběr odvětví

NACE 49-Pozemní a potrubní doprava

21,1 % Motorová vozidla, lodě a letadla
17,8 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
12,8 % Přepravní služby a spoje
7,2 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
7,2 % Obecné vzdělání
7,1 % Elektrotechnika a energetika

Zpět na výběr odvětví

NACE 50-Vodní doprava

28,8 % Elektrotechnika a energetika
22,3 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
15,3 % Výroba a zpracování materiálů
7,9 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
7,6 % Chemické výroby
5,2 % Přepravní služby a spoje

Zpět na výběr odvětví

NACE 51-Letecká doprava

22,3 % Přepravní služby a spoje
15,5 % Ekonomie
11 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
6,4 % Elektrotechnika a energetika
5,8 % Motorová vozidla, lodě a letadla
5,4 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr odvětví

NACE 52-Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

17,1 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
10,7 % Přepravní služby a spoje
8,9 % Obecné vzdělání
7,8 % Motorová vozidla, lodě a letadla
7,7 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
7,5 % Velkoobchod a maloobchod
6,7 % Elektrotechnika a energetika

Zpět na výběr odvětví

NACE 53-Poštovní a kurýrní činnosti

14,8 % Přepravní služby a spoje
13,1 % Obecné vzdělání
9,4 % Velkoobchod a maloobchod
7,4 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
7,2 % Management a správa
6,1 % Ekonomie
5 % Motorová vozidla, lodě a letadla

Zpět na výběr odvětví

NACE 55-Ubytování

25,1 % Hotelnictví, restaurace, stravování
13,4 % Obecné vzdělání
5,9 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
5,6 % Management a správa
5,2 % Velkoobchod a maloobchod

Zpět na výběr odvětví

NACE 56-Stravování a pohostinství

47 % Hotelnictví, restaurace, stravování
11,9 % Obecné vzdělání
6,6 % Velkoobchod a maloobchod

Zpět na výběr odvětví

NACE 58-Vydavatelské činnosti

12,7 % Obecné vzdělání
11,7 % Ekonomie
11,4 % Počítačové vědy
7,9 % Elektrotechnika a energetika
7,8 % Žurnalistika, knihovnictví a informace
7,4 % Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce

Zpět na výběr odvětví

NACE 59-Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

17,9 % Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce
16 % Výtvarné, hudební a divadelní umění
12,1 % Elektrotechnika a energetika
10,6 % Ekonomie
6,8 % Elektronika a automatizace
6,3 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr odvětví

NACE 60-Tvorba programů a vysílání

17,9 % Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce
12,5 % Elektronika a automatizace
11,7 % Elektrotechnika a energetika
11,2 % Žurnalistika, knihovnictví a informace
8 % Obecné vzdělání
5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie

Zpět na výběr odvětví

NACE 61-Telekomunikační činnosti

18,6 % Elektronika a automatizace
12,2 % Elektrotechnika a energetika
11,6 % Ekonomie
8,4 % Management a správa
7,5 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr odvětví

NACE 62-Činnosti v oblasti informačních technologií

24,4 % Počítačové vědy
16 % Elektronika a automatizace
11,3 % Užití počítačů
10,9 % Elektrotechnika a energetika
7,3 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
6,5 % Ekonomie

Zpět na výběr odvětví

NACE 63-Informační činnosti

17,8 % Obecné vzdělání
10,7 % Počítačové vědy
10,3 % Žurnalistika, knihovnictví a informace
9,6 % Užití počítačů
8,6 % Elektronika a automatizace
6,5 % Elektrotechnika a energetika
6 % Humánní medicína
6 % Hotelnictví, restaurace, stravování

Zpět na výběr odvětví

NACE 64-Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

27,5 % Ekonomie
10,7 % Peněžnictví, bankovnictví, pojišťovnictví
8 % Obecné vzdělání
7 % Management a správa
6,8 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
5,8 % Účetnictví a daně

Zpět na výběr odvětví

NACE 65-Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

22,6 % Ekonomie
8,8 % Management a správa
7,7 % Obecné vzdělání
5,7 % Peněžnictví, bankovnictví, pojišťovnictví
5,4 % Účetnictví a daně
5,1 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr odvětví

NACE 66-Ostatní finanční činnosti

22,4 % Ekonomie
8,5 % Obecné vzdělání
8,3 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
7,3 % Elektrotechnika a energetika
7 % Peněžnictví, bankovnictví, pojišťovnictví
6,3 % Management a správa
5,5 % Účetnictví a daně

Zpět na výběr odvětví

NACE 68-Činnosti v oblasti nemovitostí

15,6 % Ekonomie
15,5 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
10,7 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
10 % Obecné vzdělání
7,3 % Elektrotechnika a energetika
6,3 % Management a správa

Zpět na výběr odvětví

NACE 69-Právní a účetnické činnosti

30,9 % Ekonomie
23,7 % Právo
17,5 % Účetnictví a daně
5,3 % Obecné vzdělání
5,2 % Management a správa

Zpět na výběr odvětví

NACE 70-Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

27,2 % Ekonomie
14,4 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
11,6 % Právo
5,8 % Jazyky, historie a náboženství

Zpět na výběr odvětví

NACE 71-Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

25,3 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
17,9 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
16,8 % Architektura a urbanismus
9,6 % Elektrotechnika a energetika
6,5 % Fyzika a vědy o Zemi

Zpět na výběr odvětví

NACE 72-Výzkum a vývoj

18,6 % Biologie a biochemie
10,9 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
9,9 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
8,5 % Fyzika a vědy o Zemi
7,6 % Elektrotechnika a energetika

Zpět na výběr odvětví

NACE 73-Reklama a průzkum trhu

14 % Ekonomie
9,2 % Marketing a propagace
9 % Obecné vzdělání
6,2 % Management a správa

Zpět na výběr odvětví

NACE 74-Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

14,5 % Jazyky, historie a náboženství
10,8 % Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce
9,9 % Ekonomie
6,7 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
5,6 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie

Zpět na výběr odvětví

NACE 75-Veterinární činnosti

91,5 % Veterinářství

Zpět na výběr odvětví

NACE 77-Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu

25,4 % Motorová vozidla, lodě a letadla
16,1 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
13,3 % Ekonomie
10,1 % Přepravní služby a spoje
7,9 % Užití počítačů
6,3 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže

Zpět na výběr odvětví

NACE 78-Činnosti související se zaměstnáním

16,5 % Management a správa
16,1 % Ekonomie
8,7 % Žurnalistika, knihovnictví a informace
6,7 % Filozofie a etika

Zpět na výběr odvětví

NACE 79-Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti

21,6 % Cestování, turismus, sporty a volný čas
12 % Obecné vzdělání
9,6 % Ekonomie
6,1 % Management a správa
6 % Hotelnictví, restaurace, stravování

Zpět na výběr odvětví

NACE 80-Bezpečnostní a pátrací činnosti

20,7 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
11,4 % Obecné vzdělání
8,5 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
6,4 % Motorová vozidla, lodě a letadla
6,2 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
5,9 % Elektrotechnika a energetika

Zpět na výběr odvětví

NACE 81-Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

24,2 % Obecné vzdělání
10,8 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
8,2 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
6,8 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
6,1 % Motorová vozidla, lodě a letadla
5,9 % Zahradnictví
5,1 % Velkoobchod a maloobchod

Zpět na výběr odvětví

NACE 82-Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

12,1 % Management a správa
11,7 % Obecné vzdělání
10,9 % Ekonomie
7,2 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
6,3 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
5,2 % Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce

Zpět na výběr odvětví

NACE 84-Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

11,8 % Ekonomie
8,3 % Management a správa
7,7 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
7,3 % Obecné vzdělání
5,9 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství
5,4 % Ochrana osob, majetku a zdraví při práci
5,3 % Právo
5 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství

Zpět na výběr odvětví

NACE 85-Vzdělávání

18,4 % Příprava učitelů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů
13,5 % Pedagogika
7,9 % Příprava učitelů pro předškolní výchovu
7,6 % Příprava učitelů pro základní vzdělávání
5,1 % Hotelnictví, restaurace, stravování

Zpět na výběr odvětví

NACE 86-Zdravotní péče

38,2 % Ošetřovatelství a pečovatelství
19,5 % Humánní medicína
6,1 % Stomatologie

Zpět na výběr odvětví

NACE 87-Pobytové služby sociální péče

21,7 % Ošetřovatelství a pečovatelství
9,4 % Sociální péče
8,1 % Obecné vzdělání
7,8 % Hotelnictví, restaurace, stravování
6,6 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
6,2 % Velkoobchod a maloobchod
5,4 % Pedagogika

Zpět na výběr odvětví

NACE 88-Ambulantní nebo terénní sociální služby

13,2 % Obecné vzdělání
12,2 % Ošetřovatelství a pečovatelství
9,8 % Sociální péče
7,7 % Velkoobchod a maloobchod
6,5 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
5,5 % Hotelnictví, restaurace, stravování

Zpět na výběr odvětví

NACE 90-Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

34,9 % Výtvarné, hudební a divadelní umění
8,9 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr odvětví

NACE 91-Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení

10,8 % Obecné vzdělání
9,6 % Žurnalistika, knihovnictví a informace
7,3 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
6,1 % Jazyky, historie a náboženství
6 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
5,2 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství

Zpět na výběr odvětví

NACE 92-Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

20,1 % Obecné vzdělání
11,1 % Hotelnictví, restaurace, stravování
8,8 % Velkoobchod a maloobchod
8,7 % Management a správa
7,2 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
6,4 % Elektronika a automatizace
5,9 % Elektrotechnika a energetika
5 % Sociální péče

Zpět na výběr odvětví

NACE 93-Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

17,3 % Obecné vzdělání
11,8 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
9,9 % Management a správa
5,5 % Cestování, turismus, sporty a volný čas
5,2 % Elektrotechnika a energetika

Zpět na výběr odvětví

NACE 94-Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

23,9 % Jazyky, historie a náboženství
7,7 % Ekonomie
6,6 % Obecné vzdělání
5,8 % Ochrana životního prostředí
5,5 % Management a správa
5,4 % Sociální péče

Zpět na výběr odvětví

NACE 95-Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

29 % Elektrotechnika a energetika
17,1 % Elektronika a automatizace
12 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
9,2 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže

Zpět na výběr odvětví

NACE 96-Poskytování ostatních osobních služeb

49,4 % Kadeřnické a kosmetické služby
7,8 % Velkoobchod a maloobchod
5,3 % Obecné vzdělání

Zpět na výběr odvětví

NACE 97-Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

32,2 % Obecné vzdělání
15,7 % Rostlinná a živočišná výroba a rybářství
14,2 % Velkoobchod a maloobchod
8,7 % Pedagogika
7,6 % Ekonomie
7,1 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
5,2 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže

Zpět na výběr odvětví

NACE 98-Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

21,6 % Obecné vzdělání
18,9 % Velkoobchod a maloobchod
8,5 % Hotelnictví, restaurace, stravování
6,5 % Strojírenství, kovovýroba a metalurgie
6,3 % Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže
5,1 % Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Zpět na výběr odvětví

NACE 99-Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

52,2 % Hotelnictví, restaurace, stravování
40,3 % Ekonomie
5,4 % Ochrana osob, majetku a zdraví při práci

Zpět na výběr odvětví
Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5