O PROJEKTU  DATA  
ZÁKLADNÍ INFORMACE
APLIKACE    PROJEKT

Adaptace nabídky a poptávky po vysokoškolském studiu vzhledem k probíhajícím demografickým změnám

(01/2014 - 12/2014)

Projekt č. TD020137 (Adaptace nabídky a poptávky po vysokoškolském studiu vzhledem k probíhajícím demografickým změnám), byl řešen v roce 2014 s finanční podporou Technologické agentury ČR (TA ČR) v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA. Projekt byl rovněž spolufinancován Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (PedF UK).

Cílem projektu bylo poskytnout spolehlivou, podrobnou a lehce dostupnou informaci o nabídce a poptávce po vysokoškolském studiu, která bude vycházet z dostupných statistických dat a bude sloužit jako podklad pro strategická rozhodnutí MŠMT, případně vysokoškolských institucí a bude také dostupná širší zainteresované veřejnosti.

Řešitelem projektu bylo Středisko vzdělávací politiky PedF UK (SVP PedF UK).